Učíme.cz LIVE

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.8.2016
 1 EUR27,02 CZK (-0,01)
 1 USD23,93 CZK (-0)
 1 GBP31,62 CZK (+0,04)
 100 RUB36,94 CZK (+0,06)
 100 JPY23,84 CZK (+0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Novela školského zákona v praxiGarance

24.8.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 82/2005 Sb. , ze dne 19.března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. ,(školský zákon, dále jen ŠZ ). Již v únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů. Jeho první část je ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Podpůrné opatření 1. StupněGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory. Komentář: Plán pedagogické podpory, zpracovaný pro potřeby MŠ, naleznete v podkapitole   11.8.   Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela školského zákona i nadále používá pojem „speciální vzdělávací potřeby", mění se však definice uvedeného pojmu . Dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami již není dítě, žák a student vymezený pomocí určitého hendikepu, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Speciálními vzdělávací potřeby - základní přehledGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi mateřské školy jsme se v minulosti setkali se třemi základními typy integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž jsou: Individuální integrace ? čímž se rozumí vzdělávání v běžné MŠ. Maximální počet dětí spadajících do ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Individuální vzdělávací plán v mateřské školeGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaké možnosti má zákonný zástupce dítěte v případě, že chce, aby škola zohlednila jeho dítě jako dítě se SVP a upravila výchovně vzdělávací strategie na základě IVP? Vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu není nárokovou ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Náležitosti a změny v oblasti individuálního vzdělávacího plánu v rámci aplikace tzv. společného vzděláváníGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Individuální vzdělávací plán byl  ve vyhlášce č.  27/2016 Sb. zařazen pod § 3, § 4 a případy dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pod § 28 a § 29 . Individuální vzdělávací plán je významným dokumentem, který musí být zařazen v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Podpůrná opatření 2 - 5. StupněGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (žáka) vychází z: a) charakteru obtíží, které mají dopad na jeho vzdělávání; b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Zprávy a doporučení školských poradenských zařízeníGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte (žáka) se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje: a) identifikační údaje dítěte a školského poradenského zařízení; b) datum přijetí žádosti o poskytnutí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadánímGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Individuální vzdělávací plán dítěte s mimořádným nadáním může být uskutečňováno pouze za předpokladu, že vychází ze školního vzdělávacího programu školy a na základě závěrů z vyšetření ve školském poradenském zařízení. Důležitou součástí je ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Revize zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízeníGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle nového ustanovení § 16b ŠZ budou zprávy a doporučení školského poradenského zařízení podléhat revizi. Revizi má provádět Národní ústav pro vzdělávání. O revizi doporučení může požádat zákonný zástupce do 30 dnů ode dne, kdy doporučení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet
Nejčtenější
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetnictví SVJ pro začátečníky 

6. 9. 2015 (úterý) Ing. Martin Durec

Právní postavení společenství vlastníků. Účtování: nákladů na služby spojených s užíváním jednotek, nákladů na správu domu a pozemku, záloh na služby spojených s užíváním jednotek, příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku, úvěrů, dotací. Příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků. Problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků. Dotazy. 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

First Minute sleva 20%, 4. 10. 2016 Praha

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mgr. Filip Hajný, Roman Hrnčiřík, Ing. Lukáš Beránek

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: