Učíme.cz LIVE

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 24.6.2016
 1 EUR27,1 CZK (+0,05)
 1 USD24,49 CZK (+0,74)
 1 GBP33,62 CZK (-1,71)
 100 RUB37,31 CZK (+0,24)
 100 JPY23,92 CZK (+1,44)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (2016)Garance

16.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní pravidla a povinnosti škol a školských zařízení, od 1. 9. 2016 (týká se všech škol a školských zařízení v rejstříku MŠMT), spadajících pod různé alternativy zřizovatelů škol (obce, města, církve, soukromníci). K 1. 9. 2016 končí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Individuální vzdělávání - platná legislativaGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č.  561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku  2017/2018 . Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Práva a povinnosti zákonného zástupce ve věcech vzdělávání nezletiléhoGarance

12.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe mateřských škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se vzdělávání. Proto se k  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Požadavky na zajištění hygieny v rámci péče o dětská hřištěGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dětská hřiště a herní plochy Dětské hřiště je místo určené pro hru dětí v tzv. „bezpečném prostředí", mimo ulici, stavbu, parkoviště apod. Venkovní hrací plocha je veřejně přístupná plocha určená pro hry dětí, která k tomuto účelu byla ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Dietní stravování dětí a žáků ve školních jídelnáchGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prioritním cílem zařazování dietního stravování do školních jídelen je možnost otevřít školní stravování dětem, žákům a studentům s chronickým onemocněním. Pro realizaci dietního stravování jsou stanovené podmínky ve vyhlášce č. 17/2015  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Pravidla a požadavky pro výdej stravy v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době registrujeme zvýšený požadavek na samostatnost dětí v rámci sebeobslužných činností v mateřských školách. Tyto požadavky vycházejí z RVP PV a týkají se nejen samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, ale také například ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Komplet

Prevence a metodika sociálně patologických jevůGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Specifika šikany a její odhaleníGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer
V mateřské škole se setkáváme se šikanou v mnohem menší míře , než je tomu na školách středních či základních. Na druhé straně nelze říci, že by se škol mateřských problém netýkal. V posledních deseti letech jsem působil v praxi jako okresní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet
Nejčtenější

Pracovní list - MŠ - DelfínGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento pracovní list rozvíjí grafomotoriku, je velmi snadný a mohou jej proto zvládnout i nejmenší děti.. Doporučený věk: 2+ STÁHNOUT PRACOVNÍ LIST Náhled:
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání - ČŠIGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF.
celý článek
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Pracovní list - MŠ - Ovoce (počty)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento pracovní list rozvíjí grafomotoriku a matematické schopnosti. Doporučený věk: 4-6 let STÁHNOUT PRACOVNÍ LIST Náhled:
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Pracovní list - MŠ - Co patří na místo otazníku?Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento pracovní list rozvíjí logický úsudek, příp. matematické myšlení. Doporučený věk: 4+ STÁHNOUT PRACOVNÍ LIST Náhled:
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Analýza podmínek pro zařazení dětí mladších 2 let do MšGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF.
celý článek
ZámekPřístupné pro: | Komplet
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: