dnes je 13.6.2024

Input:

Zkušenosti s distanční výukou podle tematických zpráv ČŠI

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.32
Zkušenosti s distanční výukou podle tematických zpráv ČŠI

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

V listopadu 2020 uveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu "Zkušenosti žáků a učitelů základních škol s distanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020". Doplňuje tak zjištění z předchozí tematické zprávy "Vzdělávání na dálku v základních a středních školách". Na základě těchto zpráv shrnujeme doporučení, které ČŠI směrem k distanční výuce vydala, a přidáváme inspirativní zkušenosti pedagogů, kteří se šetření zúčastnili.

Uvedené tematické zprávy shrnují zkušenosti učitelů a žáků základních škol s distanční formou výuky, na kterou byly školy nuceny přejít v době jejich jarního uzavření jako důsledku pandemie coronaviru v České republice. Na základě analýzy získaných informací z dotazníkového šetření, které proběhlo v září a v říjnu 2020 na 66 základních školách v různých krajích České republiky, a které bylo zaměřeno na reflexi distančního vzdělávání v jarním období při prvním uzavření škol, poskytuje ČŠI doporučení pro další vzdělávání žáků a doplňuje je příklady konkrétních zkušeností a názorů učitelů.

Pozitiva distanční výuky z pohledu žáků

Nejprve shrneme uváděná pozitiva distanční výuky z pohledu žáků. Za ty jsou považovány především možnost individuálního tempa a pravidelná zpětná vazba, kterou jim učitelé poskytují v průběhu plnění úkolů.

Pozitiva z pohledu pedagogů

Z pohledu učitelů je za pozitivní považováno navázání intenzivnější komunikace s rodiči žáků, posílení vazeb mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli a podpora samostatnosti žáků.

Negativa distanční výuky

Jako negativní je označována velká časová náročnost distanční výuky v pojetí některých škol či učitelů, přenášení zodpovědnosti za vzdělávání na rodiče a na 2. stupni podcenění možnosti on-line setkávání se všemi učiteli.

Jarní zkušenosti se promítly především do organizace a technického zabezpečení případné distanční výuky. Oproti jarnímu období byla většina škol na podzimní situaci, co se týká vybavení a organizace, lépe připravena. Ředitelé se zaměřili na sjednocení platformy jako komunikačního nástroje používaného v celé škole i na zjištění možností všech žáků a učinili kroky k zajištění potřebného vybavení digitálními technologiemi a internetovým připojením pro ty z nich, kteří k nim mají omezený přístup.

Kvalita (nejen) distanční výuky nezávisí pouze na technickém vybavení, ale především na jednotlivých učitelích, na jejich přístupu a dovednosti didakticky transformovat vzdělávací obsah ve změněných podmínkách.

Příklady dobré praxe

Ze zkušeností učitelů vybíráme příklady toho, co se osvědčilo:

  • Pravidelnost, zadávání krátkodobých úkolů, nepřetěžování.

  • Rozdělení žáků do menších skupin (6–7) umožňuje jejich

Nahrávám...
Nahrávám...