dnes je 18.5.2024

Input:

Zápisy do 1. ročníku základních škol začnou 1. dubna

30.3.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Informace nahrazuje stávajícíDoporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou nekoresponduje.

Informace uvedené v novém materiálu mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce,

Nahrávám...
Nahrávám...