dnes je 16.6.2024

Input:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - se zohledněním směrnice GDPR

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.45
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – se zohledněním směrnice GDPR

Vzor

Mateřská škola Slunečnice., Praha 10 - Zahradní Město, Slunečnicová 23

Registr.č. .......................... Č.j. : ..................

Žádám jako zákonný zástupce dítěte :

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................. rod. č. ..................................

Datum narození: ......................... národnost ............místo nar....................... zdrav. P. ...............................

Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................

na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Slunečnice., Praha 10 – Zahradní Město

Zákonní zástupci dítěte:

Matka: jméno ........................... příjmení ............................ dat.nar.................. Telefon...................................................email......................................................

Otec: jméno .............................. příjmení ........................... dat.nar. ................. Telefon...................................................email......................................................


Souhlas k evidování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský

Nahrávám...
Nahrávám...