dnes je 27.2.2024

Input:

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

21.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Vážení žadatelé výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás upozornit na změnu výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I. U obou výzev došlo k posunutí nejzazšího data konce realizace projektu z 28. 2. 2020 na 29. 2. 2020. Dále došlo k důležité opravě přílohy Kalkulačka indikátorů. V kalkulačce došlo ke změně u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma. Tato aktivita byla v kalkulačce chybně navázána na specifický cíl 2 místo specifického cíle 5. Kalkulačka byla opravena. Aktuální verze kalkulačky má název Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I verze 3 . Žadatelé, kteří již mají založenu žádost o podporu s touto aktivitou, budou

Nahrávám...
Nahrávám...