dnes je 28.2.2024

Input:

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech (novela vyhláškou č. 47/2008 Sb., č. 33/2009 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 11/2011 Sb., č. 110/2011 Sb., č. 197/2016 Sb., č. 280/2016 Sb. a č. 243/2017 Sb.)

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.3
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech (novela vyhláškou č. 47/2008 Sb., č. 33/2009 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 11/2011 Sb., č. 110/2011 Sb., č. 197/2016 Sb., č. 280/2016 Sb. a č. 243/2017 Sb.)

JUDr. Hana Poláková

Jedná se o základní prováděcí právní předpis, podle kterého krajské úřady financují školy a školská zařízení z prostředků státního rozpočtu. Základní jednotkou v mateřské škole je 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole.

Na každou jednotku výkonu se stanoví jeden krajský normativ, který je tvořen základní částkou, popřípadě také příplatkem podle druhu zdravotního postižení. Stanovené krajské normativy jsou zveřejněny

Nahrávám...
Nahrávám...