dnes je 24.5.2024

Input:

Vláda schválila OP J. A. Komenský pro nové programové období 2021–2027

4.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na úspěchy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který umožnil získávat evropské dotace v období 2014–2020.

Hlavním cílem OP JAK pro programové období 2021–2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního až po terciární vzdělávání.

Pro operační program je vyčleněna celková alokace 90 mld. Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství.

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V loňském roce došlo k zahájení tzv. neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhají negociace mezi

Nahrávám...
Nahrávám...