dnes je 20.4.2024

Input:

Více než 3,5 miliardy z fondů EU pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

31.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto projekty přispějí k realizaci naplánovaných opatření – dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, podpoří se aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství či zahraniční stáže učitelů.

Výzva Implementace krajských akčních plánů II navazuje na úspěšnou výzvu z roku 2017, v rámci které byly podpořeny projekty za více než 1,6 miliardy korun. „Jsem rád, že se KAPy staly nedílnou součástí vzdělávací politiky České republiky. Díky našim intervencím se téma  vzdělávání dostalo do širokého povědomí. Jednotliví aktéři v území o něm začali mluvit, začali plánovat jeho zlepšování a zkvalitňování a shodli se na dílčích opatřeních. Právě ta nyní umožňujeme naplnit a realizovat,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Výzva umožňuje jednotlivým krajům realizovat širokou škálu aktivit, které odpovídají specifickým potřebám jejich regionu a pomáhají naplňovat klíčová témata krajských akčních plánů. Mezi tato témata, na něž se projekty zaměří, patří například podpora polytechnického a odborného vzdělávání, spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti nebo kariérového poradenství. Tyto aktivity jsou také doplňovány nutnými investicemi.

Novinkou je možnost realizovat v rámci projektu aktivity, které navazují na projekty

Nahrávám...
Nahrávám...