dnes je 20.5.2024

Input:

V Praze se dnes jedná o zefektivnění školního vzdělávání

8.12.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dnes a zítra zasedají v Praze vrchní ředitelé sedmadvacítky zodpovědní za oblast školství v rámci Evropské unie. Tématy jednoho z posledních jednání českého předsednictví v oblasti vzdělávání jsou například způsob hodnocení a jeho dopad na efektivitu vzdělávání, možnosti zvýšení atraktivity učitelské profese nebo sociální rozměr využívání digitálních technologií. V rámci jednání také Evropská komise představí plánované iniciativy pro rok 2023.

Dvoudenní jednání, kterého se účastní všechny členské státy EU, státy EFTA a Švýcarsko, je rozděleno do tří částí. V prvním bloku budou účastníci seznámeni s klíčovým dokumentem pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020–2030+ - se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
Evropská komise následně naváže s prezentací plánovaných strategických iniciativ pro rok 2023.

Na jednání budou představeny také doporučení Rady EU o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě, Závěry Rady o podpoře well-beingu v digitálním vzdělávání, a také doporučení Rady o mobilitě ve vzdělávání

"Rámec mobilit ve školství byl naposledy schválen v roce 2011. Od té doby se ale generace podstatně změnila. Cestováni za hranice je samozřejmostí, stejně tak jako třeba řádné studium na vysoké škole. Pokud chceme, aby se mobilita stala samozřejmostí i v regionálním školství a v odborné přípravě, musíme zjistit, co mladí lidé narození po roce 2005 vlastně chtějí. Co je motivuje k mobilitě? Jak se liší jejich očekávání od generace narozené před 20 lety? Věřím, že Evropská komise vytvoří takové analytické podklady k novému rámci mobilit, které povedou k větší motivaci žáků i učitelů vyjet. Protože jen hloupí Honzové zůstanou za pecí,"  řekl k tématu mobilit mladých lidí náměstek sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na MŠMT Václav Velčovský.

Druhá část jednání bude zaměřena prakticky – účastnící budou mít možnost diskutovat 3 aktuální témata z oblasti školního vzdělávání. První je zaměřeno na způsoby a formy hodnocení a jeho dopad na efektivitu vzdělávání a prospěch žáků.

„Vhodná forma zpětné vazby může výrazně ovlivnit nejen výsledky v případě jednotlivých

Nahrávám...
Nahrávám...