dnes je 23.3.2023

Input:

Úvod - odborná kvalifikace pedagogických pracovníků od 12. ledna 2016

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1
Úvod - odborná kvalifikace pedagogických pracovníků od 12. ledna 2016

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků je v poslední době jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti školství a je zároveň i předmětem celé řady úprav a novelizací příslušné legislativy. Problematika odborné kvalifikace pedagogických pracovníků je právně zakotvena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků, z něhož budeme dále vycházet, a pokud nebude uvedeno výslovně jinak, všechny citace paragrafů se budou vztahovat k tomuto zákonu a jeho novele zákonu č. 197/2014 Sb. účinné dnem 1. ledna 2015 a ustanovením další novely zákona č. 379/2015 Sb. účinné dnem 12. ledna 2016.

Pojem odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. souhrnně nahrazuje dříve užívané termíny odborná a pedagogická způsobilost. Konkrétní podmínky a pravidla pro získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků vymezují ustanovení § 6 – 22 zákona o pedagogických pracovnících a bude o nich pojednáno dále.

S účinností od 1. září 2012 přinesla do posuzování odborné kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic zásadní změnu novela ustanovení § 22 odst. 6. Podle ní "pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává" (touto novelou došlo ke zmírnění – dřívější právní úprava předpokládala pro splnění odborné kvalifikace výkon přímé pedagogické činnosti, pro kterou má pedagogický pracovník odbornou kvalifikaci ve větším rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti, než je polovina jemu stanovenému rozsahu hodin; podle nové právní úpravy stačí splňovat předpoklad odborné kvalifikace v jakémkoli počtu hodin, tedy např. i jednu hodinu týdně). Toto pravidlo bylo možné použít v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, nešlo ji tedy využít pro pedagogického pracovníka se souběžnými pracovněprávními vztahy (např. učitel – vychovatel školní družiny). Od 1. 1. 2015 nelze však toto pravidlo uplatnit u pedagogického pracovníka, který má odbornou

Nahrávám...
Nahrávám...