dnes je 13.6.2024

Input:

Úrazy elektrickým proudem

6.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7
Úrazy elektrickým proudem

MUDr. Pavla Hružíková

Definice poranění elektrickým proudem

Úrazy způsobené elektrickým proudem nemají jednotný obraz. Mohou být zcela minimální bez rizika pro postiženého až smrtelné. Primární poranění je způsobené průchodem elektrického proudu přes tkáně a jejich devastací, dochází k poranění elektrickému a tepelnému (popáleniny). Sekundární poranění je mechanické a odvíjí se od okolností, kdy k úrazu elektrickým proudem došlo. Při práci na elektrickém vedení či lezení na vagony se sdružují s poraněním vzniklým pádem z výšky, při úrazech ve vaně s topením či podchlazením, při úniku plynu může dojít k explozím. Dle toho je třeba přistupovat k poskytování první pomoci. Mechanismem vzniku a klinickým obrazem je úrazům elektrickým proudem podobné zasažení bleskem.

Úrazy elektrickým proudem nebývají časté, mohou být ale nebezpečné tím, že jejich následky bývají často na první pohled skryté. Postiženými bývají nejčastěji mladí muži ve věku 16–45 let (lezení na vagony, pracovní úrazy u elektrikářů, instalatérů atd.) a dále batolata (zásuvky lákají dětské prstíky k prozkoumání a volně dostupné elektrické kabely k okousávání).

Míra poškození organismu závisí na typu proudu, napětí, velikosti procházejícího proudu, odporu těla, velikosti kontaktní plochy, době kontaktu a cestě průchodu proudu. Nejnebezpečnější je průchod proudu přes hrudník (z ruky do ruky, z hlavy do nohou, či naopak). Střídavý proud je přibližně 3x nebezpečnější než stejnosměrný. Frekvence 50–60 Hz (zásuvky v domácnosti) je nejnebezpečnější pro postižení srdce. Velmi vysoké frekvence mají povrchový tepelný účinek. Vlhká a tenká kůže má mnohem nižší odpor než suchá a zdrsnělá, a tudíž prochází proud snáze. U vysokého napětí může dojít k postižení i bez dotyku s vodičem, ale pomocí tzv. elektrického oblouku.

Klinický obraz

Diagnostika

Postižený většinou ještě drží v ruce spotřebič či elektrický kabel, popř. se nachází v blízkosti těchto objektů. Je-li při vědomí, většinou si na událost nepamatuje a je nutné zjistit informace od svědků události, jsou-li nějací.

Pacienti mohou mít kombinace různého poranění od ran, krvácení, zlomenin, popálenin po bezvědomí a zástavu krevního oběhu a dýchání.

Subjektivní příznaky

Postižení při vědomí mají pocit rozrušení, zmatenosti, bušení srdce, třes či křeče svalů, trnutí končetin, bolesti hlavy, ale i bolesti kostí, kloubů či svalů. Nemusejí ovšem být žádné příznaky, či se mohou rozvinout postupně. Hrozí zástava krevního oběhu a dýchání.

Objektivní příznaky při střídavém proudu o nízkém napětí (50–300 V)

"Běžný proud" v domácnosti a v průmyslu. Proud je nebezpečný pro vznik poruch srdečního rytmu, včetně zástavy krevního oběhu a dýchání.

Obr. č. 1: Popálení úst dítěte po překousnutí el. kabelu s napětím 220 V  Zdroj: MUDr. Robert Zajíček [online]. Dostupné z http://www.bolito.cz/cz/popaleniny.html

Obr. č. 2: Vstup elektrického proudu (proudová známka) Zdroj: MUDr. Šmékalová. Úrazy elektrickým proudem [online]. 22. 12. 2012 Dostupné z  http://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy--rozhodovaci-algoritmy&tid=105

Objektivní příznaky při vysokém napětí (300–38 000 V)

Typické jsou hluboké popáleniny, často i bez ztráty vědomí. Dochází i k popálení tkání uvnitř těla v místě průchodu elektrického oblouku. Bývá zmatenost, křeče, poruchy řeči a zraku a ochrnutí končetin. Může ovšem rovněž dojít ke ztrátě vědomí, poruše srdečního rytmu až k srdeční zástavě.

Blesk

Přítomné je popálení celého povrchu těla, bezvědomí, krvácení do mozku.

První pomoc

Technická první pomoc

Základem první pomoci je bezpečnost zachránce! Při úrazu nízkým napětím (běžná el. síť) je nutné nejprve vypnout přívod proudu – pojistky, hlavní jistič. Postiženého se do té doby nedotýkáme! Vhodné je užití provizorní izolace (mít gumovou obuv, korkovou obuv, stát na suchých novinách, na suchém linoleu, použít suché gumové rukavice), je-li po ruce. Jsou jen pomocné a nezaručují stoprocentní ochranu, nezdržujeme se jejich hledáním, je-li rychlejší vypnout jistič.

U vysokého napětí při postižení venku vždy kontaktovat hasiče a správce či dodavatele elektrické energie (např. dopravní podnik při nehodách u vlaků, tramvají). Vyčkejte příjezdu a odpojení elektrického proudu odborníky i za cenu prodloužení doby do poskytnutí první pomoci. Zabraňte přístupu dalších osob do nebezpečné zóny od místa úrazu (např. při pádu sloupu vysokého napětí až 10 metrů od místa poškozených elektrických kabelů), může dojít k přeskočení proudu elektrickým obloukem. Krokové napětí je nebezpečné až do vzdálenosti 40 metrů. Za vysoké vedení se považuje vše mimo domácnost (myšleno domovy, byty, školy, vnitřní veřejné prostory) – vše, co je venku před elektrickými hodinami.

U první pomoci není důležité zjišťovat parametry proudu. Je důležité

Nahrávám...
Nahrávám...