dnes je 6.6.2023

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Velikonoce, svátky jara - námět pro distanční výuku

23.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.11
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Velikonoce, svátky jara – námět pro distanční výuku

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Hudební výchova

Téma: Velikonoce, svátky jara v distanční výuce

Ročník: 1. stupeň ZŠ

Anotace:

Distanční výuka nemusí být překážkou pro realizaci tematické výuky. Nabízíme náměty na téma Velikonoce, svátky jara, které lze zařadit jako celotýdenní blok nebo jako samostatné aktivity i při současné distanční výuce. Zahrnuty jsou všechny vzdělávací obory. Aktivity jsou určeny především pro samostatnou práci žáků, některé lze realizovat i online pod vedením učitele, především sdílení výsledků vlastní práce. Kromě přiložených pracovních listů a textů se zadáním jsou využívány online zdroje a videa. Cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníku, ale náměty mohou být upraveny i pro další ročníky 1. stupně základní školy.

Klíčová slova: 1. stupeň, základní škola, distanční výuka, jaro, Velikonoce

Text:

Pro plánování distanční výuky (nejen tematické) je výhodný týdenní plán, který budeme předem sdílet se žáky i s jejich rodiči. Žák si tak může (ve spolupráci s rodiči) nastavit vlastní režim pro splnění zadané práce, protože má přehled o jejím rozsahu. Navržený týdenní plán (a 8 konkrétních zadání) najdete v přílohách.

Cíle jsou formulovány z pohledu žáka. Nastavení způsobu odevzdání záleží na podmínkách, které má nastavené konkrétní učitel ve svojí třídě, může se v jednotlivých školách lišit, proto zde není jednoznačně uvedeno.

V jednotlivých předmětech jsou stanoveny obecnější cíle zaměřené na aplikační rovinu osvojených vědomostí, nikoli na probírání konkrétního učiva (to opět záleží na tematickém plánu konkrétního učitele a na používaných učebnicích). Žáci tak mohou pracovat na svojí aktuální úrovni. Učitel by měl mít nastavenou formu podpory žáků,

Nahrávám...
Nahrávám...