dnes je 15.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - Houby

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.69
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis – Houby

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis

Ročník: 5., 6.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Určování našich běžných druhů hub za pomoci atlasu hub, práce s pracovními listy, domácí experiment – výtrusy hub.

Klíčová slova: pracovní listy, houby, práce s atlasem, mykorhiza, domácí experiment

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Kompetence k učení

  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Učíme.cz.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k aktuálnosti:
Vztahuje se k druhu školy:
Nahrávám...
Nahrávám...