dnes je 16.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Jak přiblížit šesťákům bibli?

28.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.33
Ukázková hodina – Základní škola - Jak přiblížit šesťákům bibli?

Mgr. Barbora Šteyerová

Časová dotace a cílová skupina

Vstupní informace

Lekce zaměřená na bibli měla čtyři vyučovací hodiny a proběhla v 6. ročníku ZŠ.

Cíle

Před přípravou a realizací lekce jsem si stanovila následující (někdy možná úsměvné) cíle:

 1. Žáci vědí, že existuje bible.
 2. Vědí, že bible je kniha.
 3. Vědí, že bible obsahuje několik knih.
 4. Vědí, že bible má dvě části.
 5. Zařadí příběhy David a Goliáš a O Šalamounovi do bible.
 6. Umí se orientovat v bibli, najít příslušný verš (verše).
 7. Znají pojem biblický jazyk, umí si pod ním představit něco konkrétního.
 8. Spojí si "moudrost" s biblí.
 9. Vědí, že bible byla a neustále je inspirací pro další umělecká díla.
 10. Vědí, že v bibli je "všechno" – láska, nenávist, pochyby, víra, bolest, radost, smutek...
 11. Přestanou převracet oči, když uslyší slovo bible.

1. hodina

Úkol pro žáky

Na samém začátku dostali žáci úkol pro zamyšlení:

"Představ si, že jsi bohatý, mladý král, který má všechno, na co si vzpomene. Lidé ho mají rádi, jeho království vzkvétá, nic hmotného mu nechybí, daří se mu dobře. Kdyby sis měl ještě něco přát, co by to bylo?"

Žáci pracovali samostatně, nápady si zapisovali do sešitu. Po uplynutí krátkého času (zhruba 5 minut) své nápady a přání sdělili ostatním ve třídě a zapsali jsme je na tabuli. V této fázi jsme nápady nijak nekomentovali s tím, že si počkáme na "správnou" odpověď, která bude ukrytá v textu.

Následovala četba textu O moudrosti Šalamounově formou čtení s porozuměním, kdy po přečtení každého odstavce žáci odpovídali na otázky, které zjišťovaly, zda (a jak) právě přečtenému textu porozuměli. Kromě mých otázek žáci formulovali své vlastní otázky a ptali se svých spolužáků. V závěru ukázky si žáci rozdělili role (Šalamoun, vypravěč, matky).

Po přečtení vypukla diskuze: srovnávali jsme Šalamounovo přání a přání žáků – ta jsme měli stále před sebou na tabuli, ale hlavně žáci diskutovali o tom, zda Šalomounovo rozhodnutí ohledně dítěte bylo podle nich správné, jak by asi rozhodli oni, jestli je napadá jiné a přitom spravedlivé řešení, zda Šalomounovo řešení nebylo příliš riskantní...

V této chvíli jsme se pustili do pětilístků na téma moudrost, někteří žáci pak své výtvory prezentovali.

Ukázky žákovských prací

moudrost

ocenitelná hrdinská

rozsuzuje hodnotí soudí

král rozsoudil dvě ženy

chytrost

moudrost

lidská veliká

ovládá přemýšlí soudí

ovládá některé lidské mozky

chytrost

moudrost

hrozná dobrá

vypráví zachraňuje prosí

moudrost je velmi veliká

pravda

V závěru hodiny dostal každý žák zašifrovaný text písně Šalamoun. Do příští hodiny se měli pokusit rozluštit všechny sloky (každá byla zašifrovaná podle jiného klíče). Kromě připomenutí si příběhu, kterému jsme se věnovali v této hodině, bylo smyslem této práce také si znovu uvědomit, že Šalamoun byl bystrý, chytrý a moudrý – a pokud oni chtějí vyluštit šifru, potřebují být také takoví.

Šifra

"Písnička se nám nějak rozházela, přeházela a vůbec celá zbláznila. Král Šalamoun byl velmi moudrý a chytrý a určitě by si s ní poradil. Dokážeš to také?"

(Nápověda: česká abeceda má 34 písmen)

Domácí úkol

Král Šalamoun

Refrén:

V době vlády krále Šalamouna měla pravda svátek

Podvodníci smutně zírali jak stonky bez poupátek.

Naposledy noci v vydechl že, poznal rychle každý

bledý strašně druhý alabastru z jako byl kluk první

nemluvňátky jejich s i najednou pěkně přijal je král

matky plačící dvě králi pánu k přišly dne jednoho.

"!Syn můj je kluk živý, králi pane" : křičí žena menší

"!Syn můj je kluk živý, zticha budeš " : ni na druhá ta a

, ryjí dál sebe do špičatými slovy obě jak a

.historii celou se dovídá Šalamoun postupně

.alěm aknys ádžak, ěmod mondej v ulops emsj yleldyb

. alecz es alinzálbz, es lisudu icon v íjej net žydk

, ěbos k ětíd ém a letsop uom an alsendo ulovtrm

. ěbo ídrvt kašv ot – ývtrm net íj, ýviž net ířtap ěnm

Lárk is uvalh emál mehěb chýhuold, chýnčenoken ůkřán.

kaj ílahdo unež uonvulmodvarp a kaj ánzop ukřáhl?

"Čem im etchen tséniřp," álov elhán, ičo uočáks z ůklůd,

"Éviž ětíd ykzeh emílůpzor, ťa ám ádžak uklůp."

Oqumch lžšjž gkžřďl řšďmžichbchl mž lňbmžrď škžcch

"Mďyžachiďišď šň mďlkťunžšjň, ich gň čďišď qžčsch."

Čqťgž lžšjž oqžuch "sžkžlňťmď, žt iřld echešx – echešx,

yčqžuď čchšď oďjmd qňyoťkchlď, ižj iřch oqžuchk črchu šy.

14.19.17.7.4.17.7..14.22.1.15..16.19.10.15..20.22.19.10.15.1.24.12.26..:

"28.34..17.7.13.24.16.7..29..26.7.16.17.7..24.15.28.13.12...

20.22.1.29.5.1..29.32.25.15.1..17.1.13.7.29.19..

1..20.22.19.26.19..20.22.19.10.15.1.25.28.13.12..:

"26.1..,3.19..23.7.14.15.1..:5.12.26.7..17.7.24.7.14.7.13.26.7..,

26.19..13.7..,20.1.17.12..2.22.1.26.23.12..,

20.22.1.29.1..16.1.26.14.1..24.32.17.1..24.19.28.33.7.17.7.10.19..,

13.12..26.19.. 5.12.26.7..20.1.26.23.12..

2. hodina

Hodinu jsme zahájili povídáním nad šifrou – jak se komu dařilo, co bylo pro koho těžké a co ne, kdo zvládl celou šifru, kdo jen část, komu pomáhali rodiče. Společně jsme si pak přečetli správné znění rozšifrovaného textu.

Otázky pro žáky

Nyní se měli žáci zamyslet nad těmito otázkami:

Odkud je příběh, který jsme vyluštili?

Známe ze stejné knihy ještě jiný příběh?

Jaký?

Žáci věděli, že text je z bible. Jako další příběh uváděli Davida a Goliáše (znali z předchozích hodin HV), někteří ještě stvoření světa. Na odpovědi žáků jsem navázala krátkým výkladem o bibli a její ukázkou.

Největší část hodiny jsme pak věnovali orientaci a hledání v bibli. K tomu jsem měla připravené pracovní listy s příslušným biblickým textem a úkoly pro samostatnou práci. Nejprve jsme si na příkladech z pracovního listu vysvětlili, co znamenají zkratky písmen a číslic, jak podle nich hledat, a společně jsme si našli určené verše.

Pracovní list

I. Jak hledat v bibli? Např. zkratka 1 Kr 3, 1Zkratka sestává z 1) názvu knihy, 2) z čísla kapitoly, 3) z čísla (čísel) veršů. Verš = věta, část věty, více krátkých větTedy:1 Kr = První královská (kniha)3 = číslo kapitoly1 = číslo verše
II. Úkol pro žákyNajdi a vypiš:1 Kr 3, 9:1 Kr 3, 12–13:Najdi a barevně vyznač v textu:1 Kr 3, 25–28III. Úkoly po četbě (domácí úkol)
 1. Jak vypadal Goliáš? (1 S 17, 4–7)
 2. Co se dozvídáme o Davidovi z veršů 34–36 17. kapitoly?
 3. Jak přesně David Goliáše usmrtil? (1 S 17, 48–51)
 

Pak už žáci mohli pracovat

Nahrávám...
Nahrávám...