dnes je 24.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Měření hmotnosti tělesa pomocí laboratorní a digitální váhy

17.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.55
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Měření hmotnosti tělesa pomocí laboratorní a digitální váhy

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: Měření hmotnosti tělesa pomocí laboratorní a digitální váhy

Ročník: 6.

Počet žáků ve třídě: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Po krátkém zopakování učiva z předcházející vyučovací hodiny se žáci seznámí s laboratorní váhou, poznají její nejdůležitější části, naučí se váhu seřídit, aretovat a odaretovat. Žáci budou vážit různé předměty a porovnávat výsledky jejich vážení s digitální váhou. Zjistí, na jakém principu laboratorní váha pracuje, a že vážení je porovnávání hmotnosti předmětu se známou hmotností závaží. Uvědomí si, že přesnost vážení je závislé na správném seřízení váhy.

Klíčová slova: hmotnost, laboratorní váha, digitální váha, aretace, odaretace

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů

Cíle hodiny: Naučit se samostatně pracovat s váhou, porovnávat výsledky vážení.

Očekávané výstupy: Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny

Organizace prostorová: učebna, laboratoř

Pomůcky: laboratorní váha, sada závaží, digitální váha

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost žáků a vyučujícího
0–3 min. Zápis do třídní knihy – laboratorní váha, měření hmotnosti
Nahrávám...
Nahrávám...