dnes je 16.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Fyzikální veličina hmotnost

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.54
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Fyzikální veličina hmotnost

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: Fyzikální veličina hmotnost

Ročník: 6

Počet žáků ve třídě: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Žáci se seznámí s další fyzikální veličinou, a to hmotností. Žáci budou uvádět praktické příklady, ve kterých se s hmotností běžně setkávají. Poznají, jaký vliv má hmotnost na zdraví člověka, na dopravu, na bezpečnost práce. Poznají, jakým způsobem se zjišťovala hmotnost zboží např. na trzích a jarmarcích. Poznají jednotky hmotnosti a naučí se je převádět.

Klíčová slova: hmotnost, váha, jednotky hmotnosti

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů

Cíle hodiny: Žáci získají ucelený přehled o fyzikální veličině a jejím využití v praxi. Tyto poznatky pak uplatní v příštích hodinách fyziky.

Očekávané výstupy: Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny.

Organizace prostorová: učebna

Pomůcky: učebnice, interaktivní tabule, internet, osobní váha.

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost žáků a vyučujícího
0–3 min. Zápis do třídní knihy – fyzikální veličina hmotnost
Nahrávám...
Nahrávám...