dnes je 16.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk, prvouka - Propojení předmětů český jazyk a prvouka na ZŠ

13.5.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.10
Ukázková hodina – Základní škola – Český jazyk, prvouka - Propojení předmětů český jazyk a prvouka na ZŠ

Mgr. Ing. Zuzana Maňourová

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace; Člověk a jeho svět

Doba trvání: 3 vyučovací jednotky

Práce se skupinou žáků 1. třídy v hodině čtení na základní škole malotřídního typu.

Zpracovávaný materiál:

Jiří Žáček, Helena Zmatlíková: Slabikář (nakladatelství Alter).

Práce s textem "Nová spolužačka", str. 115.

Cíle pro žáka

Na úrovni očekávaných výstupů

Člověk a jeho svět – místo, kde žijeme:

 • Žák si vytvoří geografickou představu o poloze a velikosti České republiky vzhledem k poloze a velikosti Číny. Dozví se, že Čína je stát, který leží v jiném světadíle (tedy hodně daleko od nás), a že je v porovnání s naší republikou mnohem a mnohem větší.

 • Žák rozpozná na mapě ČR a to, že naše republika leží v Evropě.

 • Dozví se, že svět je rozdělen na kontinenty (vše ukážeme na globusu), na nichž žijí lidé různých národů a ras, a že lidé, nejen v Číně, ale na celém světě, mluví různými jazyky.

 • Žák si připomene, že naším jazykem je čeština.

 • Žák porovná život lidí u nás a v Číně a zjistí, že život v Číně se od našeho v ledačems odlišuje.

Jazyk a jazyková komunikace:

 • Žák se naučí psát nová slova.

 • Procvičí si techniku čtení.

 • Rozvine čtení s porozuměním textu.

Na úrovni postojů

Žák bude vědět, že všichni lidé na světě jsou si rovni, že je důležitá vzájemná tolerance. Bude se pokoušet podle toho jednat ve svém životě.

Popis lekce

1. Aktivity před čtením

Na tabuli jsou napsaná tzv. "klíčová slova"

 • Čína,

 • spolužačka Liu,

 • štěbetání,

 • miliarda.

Jako klíčová slova jsou vybírána taková slova, která přímo souvisejí s obsahem textu připraveného ke čtení. Umožňují odhadovat, o čem se bude číst.

Mezi klíčová slova je možné zařadit i taková, která jsou pro žáka obtížně identifikovatelná, jejichž významu nemusí žák dobře rozumět, pokud ovšem jsou pro příběh významná. Pokud se v textu vyskytují další obtížná slova, můžeme si je s malými žáky objasnit buď po četbě, nebo po fázi předvídání.

V této hodině jsme klíčová slova k předvídání nevyužili, budeme s nimi pracovat jiným způsobem.

Otázky před vlastním čtením

 • Už jsi se někdy setkal s člověkem, který nevypadal úplně jako ty?

 • Víš, jaké byl asi národnosti?

 • Jaké by to asi bylo, kdyby se tvým novým spolužákem stal někdo takový?

 • Co všechno bys mu rád řekl a ukázal?

 • Myslíš si, že by takový spolužák potřeboval tvoji pomoc?

 • Jak bys mu mohl pomoci?

 • Co všechno by ses od něj mohl naučit?

Žáci odpovídají na otázky, pomocí doplňovací otázek se snažím rozvíjet jejich názory. Žáci navrhují způsoby, jak by mohli spolužákovi jiné národnosti pomoci, aby se ve škole cítil lépe. Diskutujeme nad jednotlivými návrhy.

Žáci se dozvídají, že budeme číst text, který bude pojednávat o tom, že do třídy přišla nová spolužačka, jejíž rodiče se přistěhovali z Číny.

Úkol pro žáky

Slyšel jsi už někdy slovo Čína? Víš něco o Číně? Jakým jazykem mluvila nová spolužačka? Myslíš, že bys jí rozuměl?

Většina žáků slovo Čína slyšela, ale jeho význam neznají. Vyprávíme si o životě lidí v jiných částech světa. Žáci sdělují své zkušenosti s příslušníky jiných etnik. Ukazujeme si globus a společně prohlížíme encyklopedii.

Čtení klíčových slov a práce s klíčovými slovy

Učitel ukazuje a čte jednotlivá klíčová slova z tabule, žáci sledují, mohou se ke čtení připojit. Žáci fixují tvary slov do své paměti.

Žáci čtou klíčová slova společně z tabule. U každého slova objasňujeme jeho význam, žáci tvoří věty, kde se objevují klíčová slova.

Úkol pro žáky

Označ (dej do barevného rámečku) např. slovo Čína.

Žáci chodí k tabuli a barevným rámečkem označují slova podle učitelových instrukcí. Důkaz o správné identifikaci tvaru slov.

2. Vlastní čtení textu

Při čtení textu se vystřídá několik metod čtení v takovém pořadí, aby žákům bylo usnadněno propojit dovednost správné techniky čtení s dovedností čtení s porozuměním obsahu textu.

 • Text čte učitel, žáci poslouchají.

 • Text čte učitel, žáci sledují text ve Slabikáři, mohou se připojit polohlasitým čtením.

 • Text čtou žáci, střídají se po 1 větě.

 • Text čteme společně metodou simultánního čtení.

Po čtení následují otázky, které mají zjistit, zdali žáci pochopili, o co v textu jde (kontrola čtení s

Nahrávám...
Nahrávám...