dnes je 2.6.2023

Input:

Učitel prvního stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3
Učitel prvního stupně základní školy – kvalifikace od 1. ledna 2015

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy by měl podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ;
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika pro učitele;
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství cizích jazyků (jen pro výuku cizího jazyka);
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + doplňující studium pro učitele na VŠ
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel MŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogika + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 9. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 10. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 11. pouze pro výuku cizího jazyka
  1. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  2. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru studium pro učitele;
  3. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + celoživotní vzdělávání na VŠ pro učitele;
  4. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + studium pedagogiky (i mimo VŠ);
  5. magisterský stupeň VŠ – neučitelský obor + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ studium pro učitele + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  6. magisterský stupeň VŠ – neučitelský obor+ celoživotní vzdělávání na VŠ pro učitele + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  7. bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogických věd + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka.
 12. akreditovaný magisterský studijní program v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu.

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, by měl podle § 7 odst. 2 splňovat některou z těchto variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika pro učitele;
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ;
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 9. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + doplňující studium pro učitele na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 10. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + doplňující studium pro učitele na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 11. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství MŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 1. stupně ZŠ + bakalářský nebo
Nahrávám...
Nahrávám...