dnes je 22.5.2024

Input:

Učitel prvního stupně základní školy - kvalifikace od 1. 9. 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3
Učitel prvního stupně základní školy – kvalifikace od 1. 9. 2023

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy by měl podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

1. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ;

2. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogika + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy;

3. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu na přípravu učitelů mateřské školy + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy;

4. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu na vychovatelství + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy;

5. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu pedagogika volného času + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy;

6. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ;

7. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ;

8. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);

9. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu;

10. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů předmětů výchovného zaměření druhého stupně základní školy jen pro výuku odpovídajících předmětů výchovného zaměření;

11. magisterský stupeň VŠ ve studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů předmětů výchovného zaměření střední školy jen pro výuku odpovídajících předmětů výchovného zaměření;

12. vysokoškolský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na vychovatelství jen pro výuku předmětů výchovného zaměření;

13. pouze pro výuku cizího jazyka

a) magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství příslušných cizích jazyků;

b) magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;

c) magisterský stupeň VŠ v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné jazyky + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru studium pro učitele;

d) magisterský stupeň VŠ v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné jazyky + studium pedagogiky;

e) magisterský stupeň VŠ – neučitelský obor+ celoživotní vzdělávání na VŠ pro učitele + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;

f) VŠ v oboru pedagogických věd + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka.

14. vysokoškolský magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na speciální pedagogiku pro učitele;

15. vysokoškolský magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na speciální pedagogiku + studium k rozšíření odborné kvalifikace na přípravu učitelů prvního stupně ZŠ;

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, by měl podle § 7 odst. 2 splňovat některou z těchto

Nahrávám...
Nahrávám...