dnes je 20.4.2024

Input:

Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání

16.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována.

Cílem výzvy s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání je vytvoření a následná implementace regionálních strategických dokumentů, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Napomůže tomu spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání založená na společném informování, setkávání, vzdělávání a strategickém plánování aktivit. Důležitým aspektem je zaměření na problémy a potřeby specifické pro aktéry z konkrétního území či regionu. Místní akční plány podporují rozvoj potenciálu každého žáka, a to například prostřednictvím lepší spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Ve výsledku aktivity podporované v rámci této výzvy přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i jednotlivých krajů.

 

Příklady konkrétních aktivit a dopadů projektů

  • spolupráce a komunikace všech aktérů, která povede k lepší informovanosti a výměně zkušeností
  • společné projekty a využívání infrastruktury větším počtem aktérů, díky které mohou vzniknout finanční úspory
  • příprava strategických vzdělávacích dokumentů a nastavení vzdělávací politiky na konkrétním území
  • zlepšení konkurenceschopnosti škol a
Nahrávám...
Nahrávám...