dnes je 3.12.2023

Input:

Stravenkový paušál, rozpočtová pravidla a vyhláška o FKSP od 1.1.2021

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4
Stravenkový paušál, rozpočtová pravidla a vyhláška o FKSP od 1.1.2021

Ing. Zdeněk Morávek

Stravenkový paušál

Velmi důležitou změnou od 1.1.2021 je zavedení příspěvku zaměstnavatele na stravování neboli stravenkového paušálu. Cílem této úpravy je umožnit daňově zvýhodněné stravování i těm zaměstnancům, kterým zaměstnavatelé v současné době žádný příspěvek na stravování neposkytují, a to převážně z důvodu vysokých transakčních a administrativních nákladů zaměstnavatelů na poskytování stravenek. Je proto nutné zavedení totožného daňového zvýhodnění pro peněžitý příspěvek, jaké podle stávajícího znění ZDP platí pro stravenky. Peněžní příspěvek se proto na straně zaměstnance osvobozuje do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, na straně zaměstnavatele bude tento příspěvek nově daňovým výdajem bez omezení. Příslušná úprava je součástí doplněného § 6 odst. 9 písm. b) ZDP§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 4. Pokud tedy promítneme aktuální údaje do této úpravy, horní hranice stravného je v souladu s výše uvedenou vyhláškou 108 Kč, maximální výše peněžního příspěvku na stravování, aby se jednalo u zaměstnance o příjem osvobozený od daně, činí 75,60 Kč denně.

Současně doplňme, že stávající daňový režim nepeněžního plnění v podobě stravenek a daňový režim závodního stravování zaměstnanců, včetně osvobození od sociálního a zdravotního pojistného, zůstává nedotčen. Zda u stávajících zaměstnavatelů poskytujících příspěvek na stravování formou stravenek dojde k přechodu na novou alternativu nebo ne, by mělo záviset na svobodném rozhodnutí zaměstnavatelů na základě jednání se zaměstnanci. Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné.

Rozpočtová pravidla

V návaznosti na tuto úpravu došlo ke změně také v zákoně o rozpočtových pravidlech, kdy nová úprava umožňuje poskytovat peněžitý příspěvek na stravování zaměstnancům pracujícím v režimu zákoníku práce, státním zaměstnancům, příslušníkům bezpečnostních sborů, vojákům z povolání nebo soudcům, tato úprava se tedy týká státních příspěvkových organizací. Důležité je, že tento příspěvek na stravování nelze kombinovat s žádným jiným způsobem poskytování zvýhodněného stravování. Tedy bude-li tato možnost ve státní příspěvkové organizaci využita, pak nelze poskytovat stravování ve vlastním stravovacím zařízení (závodní stravování) ani prostřednictvím jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Podmínkou poskytnutí peněžitého příspěvku na příslušný den je odpracování alespoň 3 hodin v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce.

Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout

Nahrávám...
Nahrávám...