dnes je 25.5.2024

Input:

Stálá konference ředitelů měla ustavující jednání

1.3.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V závěru února se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu, zajištěním informací týkajících se vedení lidí nebo rozšiřováním dalších profesních kompetencí. SKŘ chce také nabídnout prostor pro sdílení osobních zkušeností.

"Ustanovení SKŘ je v českém školství svým způsobem přelomový krok,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Mimo jiné poukazuje na to, že systematický profesní rozvoj ředitelů a vedení škol je jedním z klíčových prvků vzdělávacího systému, na který kladou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i zřizovatelé škol velký důraz.“

Členy SŘK jsou kromě ředitelů škol také zástupci MŠMT, ČŠI, NÚV a NIDV. Při sestavení nebyla opomenuta ani role zřizovatelů, členy jsou i zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Arcibiskupství pražského. Mezi členy patří také zástupci vysokých škol a odborné pedagogické

Nahrávám...
Nahrávám...