dnes je 23.5.2024

Input:

Spolupráce s vnějšími partnery

5.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.8
Spolupráce s vnějšími partnery

Mgr. Lenka Polášková

Komunikace a spolupráce mezi školami v obecném rámci a jejich zřizovateli přináší mnohem více otázek než ucelených konceptů, strategií a definovaných cílů. Širší koncept komunikace a spolupráce zřizovatelů a mateřských škol je téma, se kterým se pracuje jen velmi málo. Tuto oblast nelze reflektovat jako soubor nezávislých činností, ale mělo by naopak jít o koordinovanou činnost a množství propojených komunikačních aktivit.

Úroveň spolupráce vedení školy s pedagogickým týmem a zřizovatelem je v našich podmínkách jen těžko měřitelná zvenčí. Pedagogické týmy nejen mateřských škol jsou uzavřené a často skryté. Obvykle se jedná o záměr. Důvody jsou různé. V periodikách zabývajících se výchovou a vzděláváním se poměrně často můžeme setkat s doporučeními školám více se "otevírat" rodičům, zákonným zástupcům i širší veřejnosti. Na druhé straně jsou právě mateřské školy poměrně uzavřené. Příčinu lze vidět v určité autonomii škol a strachu. Strachu z hodnocení, strachu z negativismu, arogance a bohužel ne zcela výjimečně také z agrese ze strany rodičů či některých zřizovatelů, kteří by měli být pedagogům partnery. Jedná se většinou o určitou formu agrese v ústní komunikaci.

Tento strach má zásadní vliv na chování pedagogů a taktéž na řekněme strategickou pozici,

Nahrávám...
Nahrávám...