dnes je 10.12.2023

Input:

Schéma strategie projektu pro dotační/grantovou podporu

17.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.2
Schéma strategie projektu pro dotační/grantovou podporu

FÁZE 1

Vytvoření projektového záměru

Zamyslete se:

 • Na co peníze potřebujete?

 • Jak financí chcete využít (projektový záměr)?

 • Máte promyšleno podrobně financování projektu a rozpočet?

 • Budete se na projektu nějak finančně podílet, jako organizace?

 • Má váš záměr logickou strukturu?

 • Dokážete definovat přesný cíl/cíle projektu?

 • Dokážete definovat cílovou skupinu/skupiny, na které bude projekt cílen?

 • Dokážete popsat, kdo bude projekt realizovat?

 • Přemýšlejte o struktuře Vašeho projektového týmu (kdo, co bude dělat, komu delegujete některé úkoly).

FÁZE 2

Hledání vhodných, finančních zdrojů

 • Hledejte vhodné cesty k realizaci Vašeho projektu.

 • Podle prioritního cíle/cílů Vašeho projektu vyhledejte vhodný dotační či grantový program.

FÁZE 3

Volba vhodné dotace/grantu

 • Žádost je zásadním a klíčovým dokumentem, který rozhoduje, zda podporu získáte či ne.

 • Podrobný postup a požadavky na konkrétní oblasti žádosti můžete nalézt v příručce pro žadatele.

 • Příručky jsou zpravidla volně ke stažení na webových stránkách.

 • Kromě příruček, řada organizací, státního i nestátního charakteru pořádá semináře pro žadatele nebo nabízí možnost konzultací.

 • Buďte trpěliví a vyčkávejte, kdy se na Váš projektový záměr otevře daná výzva.

 • Nezapomeňte, že žádost, včetně všech požadovaných podkladů a dokumentů musí být podána v řádném termínu.

 • Věnujte pozornost tomu, v jaké formě má být žádost podána (elektronicky, písemně, v kombinaci obojího).

Pomocné otázky při hledání vhodných zdrojů finanční podpory:

 • Je organizace oprávněným žadatelem?

 • Seznámili jsme se podrobně s výzvou?

 • Je naše organizace schopna plnit veškeré požadavky poskytovatele?

 • Máme v organizaci komplexní a ucelenou představu o projektu, jeho hlavních cílech, rizicích, aktivitách a přímé realizaci?

 • Máme vytvořený rozpočet projektu?

 • Jsme schopni zajistit finance, než dojde k proplacení?

 • Jsme ochotni

Nahrávám...
Nahrávám...