dnes je 23.3.2023

Input:

Specifikace jednotlivých šablon (vhodné pouze pro Mš)

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.2
Specifikace jednotlivých šablon (vhodné pouze pro Mš)

Bc. Lenka Polášková

Sdílení zkušeností pedagogů, prostřednictvím vzájemných návštěv

 • Určeno pro MŠ, ZŠ.

 • Určeno pro vysílající školu a hostitelskou školu/školské zařízení.

 • Probíhá 8 hod. vzdělávání pedagoga školy.= 1 návštěva v celkové délce 4 hodin

+ 4 hodiny na přípravu a vyhodnocení

+ navíc: pedagog z vysílající školy zajistí interní sdílení zkušeností pro pedagogy ze své školy

 • 1 hodina = 60 minut

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků

 • Určeno pro MŠ, ZŠ.

 • Určeno pro: vysílající školu a hostitelská školu/školské zařízení/vysoká š.

 • Cíl: vzdělávání pedagoga v délce 5 – 20 dní v průměru po 6 hodinách (tj. min. 30 hodin).

 • Zaměření: sdílení příkladů dobré praxe ve společném vzdělávání, rozvoj pedagogických kompetencí.

 • V rámci stáže: lze absolvovat kurz/seminář.

 • 1 jednotka = 1 den stáže.

 • Stáže je třeba zadat do Kalkulačky indikátorů.

 • V IS KP 14+: počet jednotek = celková fin. výše stáží.

Vstupy:

 • Zpráva ze stáže + potvrzení o zaměstnání pedagoga.

 • Smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající a hostitelskou školou.

 • Cestovní příkaz (pro kontrolu na místě).

 • Materiál pro sdílení zkušeností s kolegy (kontrola na místě).

 • Fotodokumentace (pro kontrolu na místě).

 • Čestné prohlášení, že stáž nebyla podpořena z jiných zdrojů.

 • Změny ve stážích = změny podstatné bez dodatku nebo změny nepodstatné, viz specifikace šablony.

Využití ICT ve vzdělávání

 • Určeno pro MŠ, ZŠ.

 • Cílem je využívání nových výukových metod v běžné výuce s využitím ICT (notebooky a tablety)

 • 16/32/48/64 hodin výuky = min. 16/32/48/64 týdnů výuky.

 • 1 šablona = 10 dětí/žáků/účastníků.

 • Zapojeny musí být min. 3 děti/žáci ohrožení školním neúspěchem) = 10 mobilních zařízení.

 • Výuka musí probíhat pravidelně každý týden (1h/1týden), výjimečně lze nahradit.

 • Vždy napříč předměty (mimo ICT), třídami.

 • Každý zapojený pedagog se účastní výuky min. 1 hodina s expertem.

 • Max. v hodnotě poloviny max. výše dotace pro 1 subjekt.

Nahrávám...
Nahrávám...