dnes je 16.6.2024

Input:

Školy v přírodě a zotavovací akce

23.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
Školy v přírodě a zotavovací akce

Mgr. Lenka Polášková

Akce organizované školou, škola v přírodě a zotavovací akce, jsou pobyty realizované ve zdravotně příznivém prostředí. Prioritami těchto pobytů, je pobyt v přírodě, zlepšení fyzické a psychické kondice, socializace dětí a žáků a dále cílený vzdělávací proces.

Společnými cíli tematických plánů, je vedení dětí k respektu a sounáležitosti s přírodou, seznamování s prostředním, rozvoji estetického cítění.

Zařazujeme činnosti:

  • Poznávací (smyslové).

  • Praktické.

  • Tvořivé (hudební, výtvarné, dramatické).

  • Tělovýchovné.

  • Rekreační.

  • Relaxační.

Organizace pořádající školu v přírodě, zotavovací akci, musí splnit všechny požadavky stanovené § 9, § 10, § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi tyto povinnosti patří ohlášení akce místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví /OOVZ/, a to měsíc před konáním školy v přírodě. V tomto ohlášení škola uvede místo a termín konání školy v přírodě, počet dětí, způsob zabezpečení akce pitnou vodou a způsob zajištění stravování. Další povinností školy vysílající děti na školu v přírodě je zajistit zdravotnickou dokumentaci účastníků školy v přírodě. U dětí se jedná o posudek praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě, který má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, a dále o písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte, že v uplynulých 14 dnech dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním

Nahrávám...
Nahrávám...