dnes je 23.5.2024

Input:

Školy mají poslední možnost přihlásit se k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků

1.9.2021, Zdroj: Česká školní inspekce (http://www.csicr.cz)

Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

Identifikaci je samozřejmě možné realizovat různými způsoby. Jedním z možných diagnostických nástrojů jsou pak různě zaměřené testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, díky kterým může škola získat dílčí porovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela podle výběru a uvážení ředitele školy nebo i autonomně prostřednictvím využití testů ze strany jednotlivých učitelů. Využití systému InspIS SET v modulu školního testování je zcela zdarma a získané výsledky má k dispozici pouze daná škola pro svou další pedagogickou práci.

Nad rámec autonomního využití inspekčního testovacího systému InspIS SET i databanky úloh, což lze učinit kdykoli ze strany každé školy podle jejího vlastního uvážení, připravila Česká školní inspekce pro základní školy a víceletá gymnázia také možnost dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazykmatematiku a anglický jazyk. Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích oborů zůstává na řediteli školy, bude možné realizovat testování ve všech uvedených ročnících a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen některý z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičůmučitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity

Nahrávám...
Nahrávám...