dnes je 18.5.2024

Input:

Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021

Ing. Michal Horník, Ing. Markéta Miklasová

V současné době se změnou legislativy odpadového hospodářství stále častěji dostáváme dotazy řady školních zařízení, jak se v praxi vypořádat s novými pravidly školního sběru.

Obecná odpověď vyvozená ze zákona je, že povinnosti vznikají škole, ale také obci, na jejímž území se škola nachází.

Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, dle § 20 Školní sběr, se mění způsob nakládání a evidence odpadů pocházejících ze "Školního sběru".

(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení.

(2Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem.

(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

(5) Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce 5.

Bod (5) bude platit až za kalendářní a ohlašovací rok 2021, tedy povinnost poskytnout uvedené informace "školou"  pro obec na jejímž území se nachází, bude poprvé k 15. 1. 2022.

Rozsah a způsob předání bude dle bodu (6) upraven prováděcí vyhláškou, kde bude v příloze vyhlášky nadefinovaný obsah dokumentu.

V návrhu prováděcí vyhlášky je v § 4 uveden text: Předání údajů o převzatých odpadech

"Škola předá obci, na jejímž území se nachází,

  • údaje o hmotnosti

Nahrávám...
Nahrávám...