dnes je 18.4.2024

Input:

Šikana je závažný problém! Rozpoznejte ji a účinně ji eliminujte!

30.5.2017, Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání (http://www.nidv.cz/)

Národní institut pro další vzdělávání se zaměřil na nápravu jednoho z největších problémů – na neuspokojivé vzdělání pedagogů a dalších odborníků pro řešení šikany. Cílem bylo umožnit zisk minimální ucelené formy vzdělání, která by jim pomohla zvládnout všechny požadované úkoly. V projektu s názvem Šikana spojili své síly pracovníci oddělení prevence MŠMT (za morální a finanční podpory ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.), pracovníci NIDV, odborný garant PaedDr. Michal Kolář a zkušení lektoři Mgr. Renata Ježková, Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Jiří Maléř, Mgr. Gabriela Šustková, Mgr. Petr Dřínovský a PaedDr. Zdeněk Martínek.

Cílem rezortního projektu Šikana bylo nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání, jehož autorem je PaedDr. Michal Kolář.

Zpřístupnění a trvalá dostupnost první úrovně - „průlomového“ kurzů Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. lze považovat za jeden z klíčových mezníků v boji proti šikaně. Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje  návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, Supervizní setkání, Školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, zkouška – obhájení závěrečné práce ve skupině. Frekventanti kurzu mají k dispozici metodickou podporu v podobě knihy „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011) a studijního textu „Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně“ (Kolář, 2016).

Jednodenní vzdělávací programy „Cesty spolu – Společně proti šikaně“ a „Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně“, jsou orientační semináře pro pedagogy,  kteří dosud neabsolvovali žádné vzdělání k řešení

Nahrávám...
Nahrávám...