dnes je 16.6.2024

Input:

Seminář: Jak vytvořit prostředí, kde se daří cizím jazykům

29.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ve čtvrtek 30. listopadu a v pátek 1. prosince se uskuteční pro učitele a učitelky základních a středních škol, a také pro inspektory a inspektorky ČŠI seminář k cizím jazykům neboli Učební prostředí, kde se daří moderním jazykům . Účastníci školení se během dvou dnů seznámí se strategickými přístupy k jazykovému vzdělávání ve školách tak, aby se výuka cizích jazyků neomezovala jen na konkrétní předmět, ale aby se cizí jazyk stal nástrojem živé komunikace, poznávání nebo bližšího seznamování se spolužáky, jejichž mateřským jazykem není čeština.

Školení má kromě jiného za cíl zlepšit situaci v začleňování žáků cizinců a podpořit jejich wellbeing. V průběhu posledních let se totiž jejich počet v českých školách zněkolikanásobil. Pokud má ale škola jasnou vizi, jak zajistit, aby bylo prostředí mezinárodní, respektující a zároveň nápomocné cizincům, integrace do českého prostředí může proběhnout lépe a rychleji.

Účastníky školení jsou kromě učitelů i zástupci inspektorátů České školní inspekce z celé ČR. ČŠI tím dává najevo stálý zájem o podporu škol v tématech jazykového vzdělávání žáků a o samotnou výuku cizích jazyků a její kvalitu. Příkladem toho je i nedávno publikovaná Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka, kde je uvedeno: „Aktivní znalost cizích

Nahrávám...
Nahrávám...