dnes je 16.7.2024

Input:

Sedm projektů získalo Evropskou jazykovou cenu Label

24.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Na MŠMT se dnes udělovaly ceny 18. ročníku Evropské jazykové ceny Label (EJCL) 2019. Ocenění předala Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová. Odborná porota hodnotila 64 projektů. Dle stanovených priorit byly vybrány projekty podporující inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, cizí jazyky jako prostředek k rozšiřování kompetencí a dovedností, odstraňování jazykových bariér v příhraničních regionech a jazyky v celoživotním vzdělávání. EJCL je součástí Erasmus+. Podporuje inovativní aktivity, propaguje je u odborné veřejnosti a inspiruje ostatní.

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2019:

 

1. Název projektu: Anglická vesnička

Organizace: ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

Projekt určený žákům oceněné školy spojuje moderní metody ve výuce cizích jazyků s využitím digitálních technologií. Cílem je překonat bariéry spojené s komunikací v cizím jazyce, zvýšit motivaci pro studium jazyka a využít digitální technologie jako nástroj pro sebeprezentaci a vzdělávání. Prvních dvou ročníků se zúčastnilo na 90 žáků včetně  žáků s poruchami učení. Škola plánuje v aktivitách pokračovat.

 

2. Název projektu: Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí

Organizace: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dlouholetá spolupráce katedry germanistiky Jihočeské univerzity a katedry Školní pedagogiky univerzity Pasov vedla k projektu pomáhajícímu připravit české a bavorské studenty na roli učitelů u jazykově rozmanitých skupin žáků v příhraničí. Studenti se seznámili se specifiky vzdělávání v regionech, prováděli náslechy na školách a učili na gymnáziích v česko-německých skupinách, kde zkusili tandemovou výuku.

 

3. Název projektu: Let´s cross the boundaries of primary education together

Organizace: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

Spolupráce šesti evropských škol se stala základem projektu na rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků i učitelů, čtenářské gramotnosti i kritického myšlení. Výstupem je osm čísel časopisu Kids News, na kterých se podíleli žáci i učitelé. Časopis se zaměřil na vybrané předměty a byl publikován v angličtině a v národním jazyce školy. Dostupný je online ve virtuální třídě TwinSpace, v češtině také v Městské knihovně

Nahrávám...
Nahrávám...