dnes je 28.11.2022

Input:

Řešení krizových situací v rámci pedagogického týmu

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Řešení krizových situací v rámci pedagogického týmu

Bc. Lenka Polášková

Řešení krizových situací v rámci pedagogického týmu

Personální management patří mezi významné oblasti personalistiky a řízení nejen ve velkých soukromých subjektech, ale také v resortu školství. Základy v této oblasti jsou nutnými pro kvalitní řízení organizace, pedagogického týmu a dalších nepedagogických pracovníků. Personální management je nutný a důležitý stejně jako management školský a není výjimkou, že tyto oblasti velice často úzce prolínají. Bohužel jsou situace, kdy vedoucím pracovníkům ve školství tyto znalosti chybí.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Personální management – úvod do problematiky I.

 • Pedagogická porada v prostředí mateřské školy

 • Efektivní pedagogická porada

 • Pedagogická porada a tréma

 

2. Personální management – úvod do problematiky II.

 • Nejčastější chyby při přijímacím pohovoru

 • Zásady vedení přijímacího pohovoru (pohledem vedoucího pracovníka)

Personální management – úvod do problematiky I.

a) Pedagogická porada v prostředí mateřské školy

Pedagogické porady patří do oblasti nástrojů vnitřní komunikace organizace – školy. Efektivní porada musí splňovat 3 základní pilíře:

 • mít předem zcela jasně a konkrétně definované cíle,

 • organizace porady musí být přehledná, „čitelná”,

 • poradu vždy musí vést jedna osoba (v případě mateřské školy ředitelka, její zástupkyně, případně jasně pověřená osoba).

Pedagogickou poradu můžeme označit jako efektivní, jestliže prioritně šetří čas všech zúčastněných, motivuje celý tým k další práci, napomáhá vzájemné podpoře týmu, přináší kvalitní informace a předává zkušenosti.

 

Specifika pedagogické porady

Aby byla pedagogická porada přínosná, musí být předem dobře připravená. Častý mýtus, že nejlepší je improvizace a řešení problémů, které „někdo nadhodí”, není cestou. Uvedený způsob taktéž nepodporuje dobrý obraz vedoucího pracovníka „v očích” jeho podřízených. V rámci průběhu pedagogické porady je nutno definované oblasti jasně vyhodnotit. Nepřipravená porada je pro všechny zúčastněné především ztrátou času a často to bývá také důvod napětí mezi vedením a podřízenými.

 

Situace: Zahájení pedagogické porady

Ředitelka MŠ: „Takže holky, když jsme se tu tak pěkně sešly, kdo si dá kávu? Co kdo teda máte, ať tu nesedíme zbytečně…”

Ředitelka MŠ: „Dobrý den, vítám vás všechny na dnešní pedagogické poradě. Všichni jste obdrželi pozvánku, takže jste informováni o tématu a obsahu. Tímto dávám slovo paní kolegyni Maňákové, aby nás informovala jako projektová manažerka o průběhu eko projektu Děti v lese…”

 

Hlavní cíle pedagogické porady

 • zjistit splnění cílů, které byly stanoveny v jasně definovaném a strukturovaném období

 • rozdělit úkoly na následující období,

 • definování rizik a problémových oblastí ve škole, projektu, aktivitě apod.,

 • motivace pedagogického týmu pro další práci a vzájemnou sounáležitost.

 

Situace: Závěr pedagogické porady

Ředitelka MŠ: „Tak jsme dneska holky zase nic nestihly, budeme si to muset zopakovat za týden…”

Ředitelka MŠ: „Děkuji všem zúčastněným za příspěvky, náměty na zlepšení práce a váš čas. Kompletní přehled bodů i se závěry naleznete v zápisu z dnešní pedagogické porady, který bude zpracován paní učitelkou Šrumovou do 12. 12. 2015.”

 

Pedagogická porada – oč vlastně jde?

Nad čím se při přípravě pedagogické porady zamyslet:

 • Jak porada napomůže k vzájemné podpoře pedagogického týmu a jeho motivaci?

 • Jaké zvolit způsoby, aby porada napomohla k očekávaným a žádoucím změnám?

 • Jak změnit kulturu vedení porady (pokud je potřeba)?

 • Jak bude porada probíhat, jak bude ukončena?

 • Jaké navrhnout opatření, kroky, postupy, aby byly cíle porady realizovatelné?

 • Mnoho lidí, mnoho odlišných názorů, jakým způsobem dojít ke vzájemnému konsenzu?

 

Průběh pedagogické porady:

1. fáze: „Před poradou”

Definice cílů při přípravě:

 • Jaké výsledky a výstupy z pedagogické porady očekávám?

 • Kdo se pedagogické porady zúčastní?

 • Kdo bude rozhodovat a v jakých oblastech (ředitelka, její zástupci, celý pedagogický tým, rodiče…)?

 • Čas místo, délka…

 • Jaké okruhy mohou být při průběhu pedagogické porady problémové a jak na ně budu reagovat?

 • Obsah programu pedagogické porady (rozpis bodů – témat, předpokládaný časový úsek, připomínky…).

 • Jaké podklady budu potřebovat?

 • Jaké pomůcky budu potřebovat (Pc, Internet, fotodokumentaci atd.).

 • Jak připravím – komu zadám přípravu organizačního zázemí?

2. fáze: „Průběh porady”

3. fáze: „Zápis z pedagogické porady”

Vždy je nutno zvážit také další faktory, které mohou průběh pedagogické porady ovlivnit. Jedná se například o místo konání, čas konání, možnost se občerstvit, přestávky apod.

 

b) Efektivní pedagogická porada

Tipy na „dobrý” průběh pedagogické porady:

 • Začínejte vždy včas (platí pro všechny zúčastněné).

 • Hned v úvodu stanovte, případně definujte pravidla průběhu

Nahrávám...
Nahrávám...