dnes je 13.6.2024

Input:

První monitorovací výbor OP JAK: Rozjezd na plný plyn

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dva týdny po schválení Operačního programu Jan Amos Komenský se uskutečnilo první zasedání Monitorovacího výboru (MV OP JAK). Na jednání bylo schváleno 6 výzev v celkové výši 14,2 mld. Kč. Všechny, včetně exkluzivní výzvy zaměřené na špičkový výzkum, budou vyhlášeny během července a srpna. Prioritou ministerstva je co nejdříve využít kohezní prostředky pro rychlou podporu regionálního školství na straně jedné a pro vysoce odborné a časově náročné hodnocení výzkumných projektů dosahujících evropské špičky. OP JAK ve výzvách z druhé priority nezapomene ani na aktuální témata, např. účinnou integraci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

Náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský, který je předsedou MV, ve svém úvodním projevu zdůraznil vazbu OP JAK na evropskou politiku: „Počátkem července převezme ČR po Francii předsednickou roli v Radě Evropské unie. Pro českou diplomacii to bude náročná, ale jedinečná výzva. ČR získává bezprecedentní šanci nastolovat aktuální témata a moderovat návrhy řešení přijatelné pro všechny členské státy. Zvolili jsme jako zásadní téma digitální well-being ve vzdělávání, sociální solidaritu v mládeži a komplementaritu zdrojů a velké výzkumné infrastruktury pro výzkum. Jsem hrdý na to, že OP JAK už nyní tyto priority reflektuje a je připraven je pilotovat. V mnoha případech se bude jednat skutečně o paradigmatické změny.“

Zástupci Evropské komise vyjádřili ocenění rychlosti a komplexnosti programového dokumentu. OP JAK byl totiž druhý Evropskou komisí schválený věcný operační program. Pochválili také fakt, že OP JAK už ve svém původním textu umožňuje podporu ukrajinským žákům.

Ředitelka Aneta Caithamlová seznámila přítomné s programem zasedání, představila aktualizovaný Harmonogram výzev OP JAK pro letošní rok, zmínila květnové vyhlášené výzvy a avizovala další výzvy. Vyhlášené výzvy už nyní přesáhly 13

Nahrávám...
Nahrávám...