dnes je 18.5.2024

Input:

Projekt OP VVV: Inovace výuky informatiky se zaměřením na rozvoj informatického myšlení žáků

3.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Jedním z úspěšně realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který na našich stránkách představujeme, je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími osmi vysokými školami a Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt s názvem Podpora rozvíjení informatického myšlení byl podpořen z výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Jedním z cílů projektu bylo vytvoření vzájemně provázaných vzdělávacích materiálů pro všechny věkové skupiny. „Učitelé si mohou učební materiály vybírat (nebo vytvářet) samostatně, nejsou stanoveny žádné povinné nebo jednotné učebnice. Pro ty, kteří chtějí využít ucelené materiály v češtině sestavené pro nově pojatou informatiku, zpracovává projekt PRIM sadu učebnic věnujících se programování, robotice, dalším tématům z informatiky jako je modelování, kódování dat, optimalizace, struktury a reprezentace dat,“ říká Jiří Vaníček. V říjnu 2018 tak byly představeny pracovní verze nových učebnic informatiky pro mateřské, základní i střední školy. „Podílely se na nich všechny pedagogické fakulty v České republice. Učebnice jsou volně dostupné na webu projektu. Kromě nového obsahu výuky přinášejí zcela novou metodiku do výuky informatiky na všech stupních škol. Snaží se naučit děti od útlého věku informaticky přemýšlet, například vytvářet postupy a pomocí pokynů jimi řídit jinou osobu, stroj nebo hračku, která pokyny vykonává,“ vysvětluje Vaníček.

K těmto učebnicím se připravuje celostátní model školení pro učitele základních škol. V něm naučí se základům programování a dozví se, jak podle připravených učebnic výuku realizovat, aby děti byly aktivní, na co si dát pozor, na co klást důraz. Letos v létě proběhne pilotní běh školení. Školy budou moci účast svých učitelů na školení hradit např. v rámci osvědčených dotačních programů (například Šablon). K proškolení učitelského stavu pomůže i skutečnost, že na všech pedagogických fakultách mají již nyní studenti učitelství od mateřských po střední školy informatiku jako povinnou složku svého studia.

Změny

Nahrávám...
Nahrávám...