dnes je 22.5.2024

Input:

Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání

26.4.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod vedením ministryně Kateřiny Valachové úzce diskutuje školská témata s důležitými aktéry. Ministryně se s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv po několika jednáních shodla na tom, že společné vzdělávání neznamená žádnou plošnou inkluzi, běžné i speciální školy jsou součástí českého vzdělávacího systému a oba typy škol jsou potřebné.

Ministryně Valachová se v polovině ledna se zástupci sdružení dohodla na ustavení platformy pro společné vzdělávání.  Jejím cílem bylo na pracovní úrovni dopracovat sporné nebo nejasné aspekty zavádění novely školského zákona do praxe. Na pracovní úrovni byly diskutovány podzákonné předpisy, metodické materiály, příručka pro ředitele škol atd.

Systematickou komunikací ministryně s kraji se podařilo zajistit v rámci rozpisu rozpočtu to, aby navýšené finanční prostředky doputovaly do škol, v současné době všechny kraje rozepsaly prostředky včetně navýšení.  „Navýšení finančních prostředků, které skutečně pokrývají potřeby škol, považuji za klíčové pro dobré fungování škol i pro přípravu na změny od nového školního roku. Jsem ráda, že v úzké spolupráci s kraji se školám tyto prostředky nyní již reálně dostanou. Na komunikaci s jejich představiteli jsem vynaložila v posledních týdnech značné úsilí, neboť mi záleží na tom, aby se ke školám finanční prostředky, které posíláme, skutečně dostaly,“ říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. I nadále ale probíhá intenzivní komunikace s řediteli škol, učiteli, výchovnými poradci, proběhly výjezdy ministryně do krajů a nyní probíhají vzdělávací a informační semináře.

Výsledkem jednání je také dohoda na tom, že se po mnoha letech podařilo

Nahrávám...
Nahrávám...