dnes je 24.9.2023

Input:

Problémové dítě v kolektivu mateřské školy

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601
Problémové dítě v kolektivu mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

Problémové dítě v kolektivu mateřské školy

Jak chápat pojem „problémové dítě”? Jedním slovem – zcela mimořádné. V praxi mateřské školy se můžeme setkat s celou řadou dětí, které bychom si troufale mohli dovolit „onálepkovat” jako problémové. Často se však jedná o normální děti, tedy bez deficitu v oblasti intelektové, které jsou zcela mimořádné svou vnímavostí, vytrvalostí, citlivostí, znalostmi nebo empatií. Problém však často nastává v rovině socializace, začlenění dítěte do kolektivu vrstevníků nebo neochota respektovat autority, ať již v podobě učitele, či rodiče…

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

1. Rodina a škola

 • Kdo je problémové dítě?

 • Problémové dítě a rodina

 • Problémové dítě v kolektivu

 

2. Problémové chování v praxi

 • Záchvaty vzteku u dětí

 • Trest jako výchovný prostředek

Rodina a škola

a) Kdo je problémové dítě?

Kdo je problémové dítě? Úvaha náročná. Specifika projevů chování, které můžeme označit jako problémové, jsou rozsáhlé a především nejednoznačné. To, co může jeden učitel mateřské školy definovat jako problémové, nemusí znamenat problémové pro jeho kolegu či kolegyni. Tato problematika je citlivá a rozsáhlá. A tak se v praxi můžeme setkat s dítětem, které v rámci svých „dobrých” dnů reaguje pohotově, pronáší úvahy, které jsou na jeho věk přespříliš hlubokomyslné, vyžaduje pozornost učitele, je schopné po dlouhou dobu soustředěně pracovat na splnění úkolu, v rámci svých výkonů převyšuje ostatní…

Pak ovšem přichází dny „nedobré”, kdy je učitel(ka) nucen(a) řešit vyčerpávající konflikty dítěte s jeho vrstevníky, utěšovat vyčerpanou a citlivou matku, řešit neochotu do čehokoli se zapojovat a cokoli (do té doby smysluplného) splnit…

 

Typologie problémového dítěte:

Ať již se jedná o jakoukoli diagnózu, která sebou přináší specifické projevy chování dítěte, které si (troufale) můžeme dovolit označit jako problémové (neboť je jako problémové vnímáme my sami). Existují znaky typologické pro děti s problémovými projevy, například chování (Kurcink,1998):

Citlivost

 • vysoká citlivost;

 • pohotová reakce na zvuky, pachy, hmatové vjemy;

 • citlivost na změny nálad dospělých;

 • náladovost;

Vnímavost

 • schopnost zaujetí pro aktuální děj, čin;

 • hluboká soustředěnost na události, které dospělým mohou připadat jako banální;

Vytrvalost

 • v případě zaujetí (myšlenkou, činem, dějem), hluboké soustředění;

 • neschopnost zapojit se do jiné činnosti, pokud činnost, která je zaujala, nedokončí;

Emocionalita

 • neexistuje jednotná typologie, některé děti jsou velice hlučné, spontánní, jiné tiché;

 • reakce (na cokoli) bývá silná (například hlučná);

 • v případě nesouhlasu (s čímkoli) mohou být jejich záchvaty vzteku nekontrolovatelné;

Přizpůsobivost

 • velice špatně snášejí jakoukoli změnu;

 • nemají rády překvapení;

Pravidelnost

 • vysoká citlivost pro biorytmus;

 • denní režim by se neměl měnit;

Energie

 • pozor na předsudky, ne všechny děti mohou „překypovat” energií

 • tendence jednat „okamžitě”, „zkratkovitě”, „divoce”;

 • sklon neustále něco vyvíjet, zkoumat, vytvářet něco nového;

 • málo spí;

Nálada

 • tendence rozebírat věci „do hloubky”;

 • sklon k analytickému způsobu uvažování;

 • silný odpor k novým situacím;

První reakce

 • typický je odklon od všeho nového;

 • jakákoli změna může znamenat rezolutní odpor;

 • potřebují čas na přijmutí změny;

 

Diagnózy, které pedagogové mateřských škol vnímají nejčastěji jako „problémové”, tedy vysoce zátěžové:

ADHD (Attentiton Deficit Hyperactivity Disorder)

 • dříve označováno jako LMD (lehká mozková dysfunkce);

 • deficit pozornosti, v kombinaci s velkou mírou hyperaktivního chování;

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

ADD (Attention Deficit Disorder)

 • deficit pozornosti bez projevů hyperaktivního chování;

 • systémovým problémem je špatná diagnostika ze strany ŠPZ (školských poradenských pracovišť), která tyto děti diagnostikují i přes všechny příznaky jako děti s ADHD;

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Děti mimořádně nadané a nadané

 • děti mimořádně nadané v určitých oblastech;

 • často svými vědomostmi přesahují znalosti dospělých;

 • jejich zaujetí je však problematické v oblastech mimo jejich zájem;

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Děti romského etnika

 • problémy v oblasti socializace značné;

 • odlišná kultura i výchovné působení;

 • častá přítomnost specifických poruch chování (ADHD; ADD;)

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Dítě z málo podnětného, rodinného prostředí

 • značný deficit v oblasti sebeobsluhy;

 • zpomalené reakce;

 • problém s přijímáním nových informací (přesycenost informacemi);

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Děti s různými typologiemi autistického spektra

 • problémy vycházející z uvedené typologie;

 • patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Děti s poruchami v oblasti smyslového vnímání (například různé typy zrakových a sluchových vad;)

 • pokud není dysfunkce orgánu (například zrak či sluch) včas odhalena, mohou se u dítěte projevovat problémy v kolektivu, agresivita, „zlobení”;

 • učitelé by měli být obezřetní a vnímaví a zvážit možnost uvedených poruch, rodiče v případě potřeby směrovat nejen do školských poradenských zařízení, ale také k pediatrovi, který provede počáteční vyšetření, zda je oblast smyslového vnímání bez abnormalit;

 • v případě stanovení diagnózy tyto děti patří do systému dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

Pro všechny diagnózy je typický problém s vnímáním autorit, problémy v oblasti socializace a obecně kooperace a zvýšené požadavky na rodinu školu.

 

b) Problémové dítě a rodina

Specifikum výše uvedených diagnóz přináší zvýšené nároky a požadavky na rodinu. Nezřídka se stává skutečností, že ženy – matky zůstávají v péči o dítě osamoceny. I přes náročné situace, se kterými se rodiče potýkají denně nejen ve škole, ale také v relativně běžných denních činnostech, existují možnosti, jak eliminovat problémové

Nahrávám...
Nahrávám...