dnes je 28.11.2023

Input:

Přihlášení ke kombinovanému vzdělávání až do 12. dubna

12.2.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR vydalo MŠMT dodatek k Pokusnému ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách, kterým se mění harmonogram ověřování. Pro školy se tak prodlužuje termín podávání přihlášek až do 12. dubna 2021.

Samotné pokusné ověřování probíhá od 1. února 2021, a to podle připravenosti škol na toto pokusné ověřování a v souvislosti s otevřením škol pro prezenční výuku. Školy si mohou samy určit, od kdy budou toto pokusné ověřování realizovat ve výuce, nejpozději však od 1. září 2021.

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání navazuje na zkušenosti škol s distančním vzděláváním a na rozšiřující se možnosti vzdělávání vzhledem k rozvoji digitálních technologií, což vítají jak školy, tak i učitelé. 

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání,

Nahrávám...
Nahrávám...