dnes je 25.5.2024

Input:

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

27.12.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Elektronická evidence tržeb

V roce 2020 dojde k náběhu poslední fáze elektronické evidence tržeb. Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby rozšíří, s několika málo novými výjimkami na veškeré zbývající sektory ekonomiky, ve kterých obchodník přijímá hotovostní tržby. Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavními cíli jsou narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také efektivnější výběr daní, který vytvoří prostor pro snížení daňového zatížení. Evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů.

Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým nově vznikne povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5000,- Kč. Lze tak kompenzovat případné zvýšení nákladů, ke kterému mohlo v souvislosti se vznikem evidenční povinnosti dojít.

Novela nově přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat také papírovou formou. Zavedení tzv. zvláštního režimu evidence tržeb umožní drobným živnostníkům, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně, evidovat tržby na papírových paragonech vydávaných finanční správou, které budou k dispozici zdarma. Tito podnikatelé se sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo tímto alternativním způsobem. V případě tohoto speciálního režimu pak jednou za čtvrt roku zašlou formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Snížení DPH

Součástí zavádění elektronické evidence tržeb je významné snížení DPH u širokého spektra zboží a služeb na 10 %. S účinností od 1. května 2020 se do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty nově zařadí vybrané služby a zboží, které jsou doposud zařazeny v základní nebo první snížené sazbě daně. Jedná se o zejména o vodné a stočné, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů a točeného piva, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, drobné opravy nebo úpravy obuvi, oděvů nebo jízdních kol a kadeřnické a holičské služby. Dále dojde ke sjednocení sazeb ve výši 10 % například také u knih, e-knih a audioknih.

Opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů

Od roku 2020 dochází k opětovnému zvýšení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušálních výdajů“) ve všech pásmech na dvojnásobek:

  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 800 000 Kč na 1 600 000 Kč,
  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 600 000 Kč na 1 200 000 Kč,
  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 300 000 Kč na 600 000 Kč,
  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti ze 400 000 Kč na 800 000 Kč.

Vzhledem k nabytí účinnosti daňového balíčku 2019 v průběhu roku, je živnostníkům umožněno využít toto zvýšení již za rok 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Úprava sazeb spotřební daně z tabákových, lihu a hazardu

Na začátku příštího roku dojde k úpravě zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Oproti stávajícím sazbám činí růst sazby spotřební daně z tabákových výrobků a ostatních tabákových komodit 10 %. U spotřební daně z lihu je pak nárůst 13%. Úprava má za cíl zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené. V případě cigaret se sazba spotřební daně zvyšuje také v návaznosti na požadavek směrnice Rady EU ohledně jejich minimálního zdanění.

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. V důsledku přijatého pozměňovacího návrhu dochází u loterií k navýšení sazby z 23 % na 35 %.
Jako logický doplněk úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů a zároveň i jako součást eliminace daňových výjimek obsahuje balíček také návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 1 milion Kč. Daň z příjmů ve výši 15 % bude dopadat na čisté výhry z hazardu

Nahrávám...
Nahrávám...