dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školy

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.8
Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školy

Mgr. Martin Kaplán

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka
v organizačním řádu školy

Základní škola XYZ, příspěvková organizace

Příloha č. 9:

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga

Pracovník

Jméno a příjmení (titul):

Funkce: asistent pedagoga

Zařazení pracovníka

Katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.): 2.16.5 asistent pedagoga

Platová třída: 7

Pracovní náplň

Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

Odpovědnost

  • Je přímo podřízen zástupci ředitele školy 1. stupně

Další povinnosti:

  • asistent pedagoga v souladu s pokyny vyučujícího učitele zajišťuje výchovně vzdělávací činnost v běžné hodině, poskytuje žákovi podporu o přestávkách a v rámci veškerých volnočasových aktivit organizovaných školou jej doprovází, s pomocí speciálního pedagoga se pokouší o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících z individuálního zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě veškerých materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žáka,

  • mezi konkrétní činnosti asistenta pedagoga mj. patří asistence při přípravě a úklidu pomůcek na vyučování, zápisu textu, opakování a prohlubování učiva, práci, která vyžaduje větší koncentraci pozornosti a grafomotorickou přesnost, přípravě a manipulaci s většími předměty a pomůckami, vysvětlování principů práce s kompenzačními pomůckami, dodržování pravidel bezpečnosti, výletech, exkurzích a školách v přírodě,

  • pedagogická asistence při výchovné a vzdělávací činnosti žáků, spolupráce s pedagogy, individuální práce s dětmi a žáky,

  • pomoc

Nahrávám...
Nahrávám...