dnes je 23.5.2024

Input:

Podpora pohybových aktivit dětí, žáků a studentů ve školách

18.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministr školství Vladimír Balaš dnes spolu s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem z České školní inspekce představili výsledky šetření na téma podpory pohybových aktivit ve školách, jehož součástí bylo také poprvé po zhruba třiceti letech zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol. „Je velmi dobře, že máme nyní díky šetření České školní inspekce k dispozici velmi rozsáhlá data o aktuální tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol i o podpoře pohybových aktivit žáků ve školách, s nimiž budeme moci dále efektivně pracovat a na evidence-based principu cílit konkrétní opatření,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš.

Česká školní inspekce v uplynulém období realizovala specifické tematické šetření zaměřené na podporu pohybových aktivit žáků na základních a středních školách (viz tematická zpráva ZDE). „Aktivní pohyb dětí a mládeže je současně prioritou vlády ČR, která je jednoznačně propsána i v jejím programovém prohlášení. Je naprosto zřejmé, že role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti tráví značnou část dne, je pro podporu řešení tohoto problému zcela zásadní,“ řekl na tiskové konferenci ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. ČŠI při šetření významně spolupracovala s oborovými partnery, jako je Asociace školních sportovních klubů ČR, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci nebo Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá oblast školního sportu jako součást komplexu opatření směřujících k podpoře pohybových aktivit dětí, žáků a studentů ve školách. Ke prvnímu dubnu tohoto roku navíc nabyla účinnosti novela

Nahrávám...
Nahrávám...