dnes je 20.5.2024

Input:

Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo v průběhu tohoto měsíce další šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. Školy podle nových informací vykázaly k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků - uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k 30. září 2022 tedy došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny. Zaměstnanců z řad Ukrajinců s vízem dočasné ochrany je ve školách aktuálně 2090, z toho zhruba polovina vykonává práci učitelek a učitelů či ostatních pedagogických pracovníků.

Tabulka - Děti/žáci celkem a ukrajinské děti/žáci-azylanti/uprchlíci vzdělávající se v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích k 30. 9. 2022 a k 31. 3. 2023

tabulka-ua-duben

Pozn.: V případě SŠ a konzervatoří je v tabulce uveden počet studií, neboť někteří

Nahrávám...
Nahrávám...