dnes je 15.6.2024

Input:

Plná moc pro potřeby poradenské služby

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.64
Plná moc pro potřeby poradenské služby

Vzor

Já, níže podepsaný(á): ............................................................

narozen (a) dne: ............................................................

rodné číslo: ............................................................

trvale bytem: ............................................................

jakožto zákonný zástupce nezletilé(ho): ...................................

narozené(ho): .....................................

rodné číslo: .......................................

trvale bytem: ...................................

uděluji plnou moc

pánovi/paní: .........................................................

narozené(mu) dne: ............................................................

rodné číslo: ............................................................

trvale bytem:

Nahrávám...
Nahrávám...