dnes je 13.6.2024

Input:

Plán pedagogické podpory (PLPP) - vzor

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.2
Plán pedagogické podpory (PLPP) – vzor

PaedDr. František Havelka, PhD.

Plán pedagogické podpory (PLPP) – vzor

Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák")  
Škola  
Ročník  
Důvod k přistoupení sestavení PLPP   
Datum vyhotovení   
Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni   
I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)  
 
II. Stanovení cílů PLPP(cíle rozvoje žáka)  
 
III. Podpůrná opatření ve škole (Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.)  
a) Metody výuky(specifikace úprav metod práce se žákem)  
 
b) Organizace výuky(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)  
 
c) Hodnocení žáka(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria)  
 
d) Pomůcky(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.)  
 
Nahrávám...
Nahrávám...