dnes je 15.6.2024

Input:

Ostatní právní normy platné pro činnost mateřské školy

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.6
Ostatní právní normy platné pro činnost mateřské školy

JUDr. Hana Poláková

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (novela nařízením vlády č. 273/2009 Sb.)

Práce každého pedagogického pracovníka se skládá z tzv. přímé pedagogické činnosti a činností souvisejících s přímou pedagogickou činností. Toto nařízení vlády, platné pouze pro školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi popřípadě svazky obcí, pak ve své příloze stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti pro jednotlivé kategorie pedagogických pracovníků. Konkrétně pro učitele mateřské školy je stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 31 hodin. Pro ředitele mateřské školy podle počtu tříd platí:

1 třída 24 hodin týdně

2 třídy 21 hodin týdně

3 až 4 třídy 18 hodin týdně

5 až 6 tříd 16 hodin týdně

7 a více tříd 13 hodin týdně

Zástupce ředitele mateřské školy má stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti také v závislosti na počtu tříd, které mu ředitel mateřské školy přidělil:

1 až 3 třídy 25 hodin týdně

4 až 6 tříd 20 hodin týdně

7 a více tříd 17 hodin týdně

Ředitel mateřské školy s internátním provozem má stanoven rozsah přímé pedagogické činnosti při konkrétním počtu tříd takto:

1 třída 16 hodin týdně

2 třídy 14 hodin týdně

3 a více tříd 12 hodin týdně

Zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem má při konkrétním počtu přidělených tříd rozsah přímé pedagogické činnosti:

1 až 2 22 hodin týdně

3 a více tříd 16 hodin týdně

Ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem má stanoveno 5 hodin týdně přímé pedagogické činnosti.

V mateřské škole často pracuje asistent pedagoga, který má svůj rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozsahu 20-40 hodin týdně.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců. V praxi to znamená, že jeden týden vykonávám nižší rozsah přímé pedagogické činnosti například 21 hodin týdně a další týden vykonávám přímou pedagogickou činnost v rozsahu 41 hodin týdně. Pokud to zprůměruji za dobu 5 měsíců, tedy jedno pololetí školního vyučování, vychází mi průměrně 31 hodin týdně přímé pedagogické činnosti.

V praxi je často spojena činnost mateřské školy a základní školy. V tomto případě právnická osoba vykonává činnost více druhů škol a týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce se stanoví podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. Konkrétně v případě, že je spojena základní škola a mateřská škola do jednoho subjektu a vedoucí učitelka mateřské školy vykonává činnost zástupce ředitele základní školy, pak bude pro ni příznivější rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele základní školy. Při počtu tříd do 11 má takovýto zástupce ředitele předepsáno 11 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. Pokud na pracovní místo zástupce ředitele jmenován nebude, ale bude řídit činnost mateřské školy, pak mu může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí. Tedy 25, 20 nebo 17 hodin týdně podle počtu tříd mateřské školy.

V praxi může nastat i situace, kdy je potřeba vedoucího zaměstnance (ředitele, zástupce ředitele), kterému přísluší v

Nahrávám...
Nahrávám...