dnes je 20.4.2024

Input:

Organizace pracující s dětmi a mládeží mohou získat až 200 milionů z evropských fondů

28.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání mohou žádat o evropské prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V právě vyhlášené výzvě s názvem Zvyšování kvality neformálního vzdělávání je pro žadatele z řad spolků připraveno celkem 200 milionů korun.

Výzva je vůbec první příležitostí pro žadatele, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání, využít prostředky z evropských fondů k rozvoji své činnosti. Kombinuje v sobě běžné projekty s projekty zjednodušeného vykazování. „Vyjednali jsme celkem 12 aktivit, které pokrývají široké spektrum podpory neformálního vzdělávání. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivá,“ sdělil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

V nabídce volitelných aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů pro děti a mládež. Podpořené projekty by měly být zaměřeny také na rozšiřování znalostí pracovníků neformálního vzdělávání v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání,

Nahrávám...
Nahrávám...