dnes je 3.10.2023

Input:

OP VVV podporuje digitální vzdělávání na školách

1.6.2018, Zdroj: ČTK

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV), realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve svých výzvách podporuje digitální vzdělávání. V aktuální výzvě Šablony II nabízí nejen mateřským a základním školám, ale i ZUŠ a volnočasovým zařízením možnost zakoupit pro žáky ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí. Šablony pro SŠ a VOŠ I umožnily školám zvolit si aktivitu, která cílí na pomoc pedagogům při práci studentů s ICT technikou. Na podporu digitálního vzdělávání byla mimo jiné zaměřena také již ukončená výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Díky výzvě Šablony II, která byla vyhlášena 28. února 2018 a v níž je alokováno 6 miliard korun, mají školy možnost získat evropské peníze na několik aktivit, které podporují ICT vzdělávání v mateřských
a základních školách. Jedná se primárně o aktivity 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ a 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ. Tyto aktivity umožní školám nákup HW vybavení pro žáky, rozvoj digitálních kompetencí a kreativity pedagogů i žáků a jejich aktivní zapojení do výuky.

Pokud si základní škola tuto aktivitu zvolí, může ji využít vždy na skupinu 10 žáků a pořídit pro ně 10 zařízení (tabletů/notebooků). Finanční prostředky na realizaci šablony a nákup 10 zařízení obdrží v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat. Tuto aktivitu může škola zvolit i vícekrát
a zakoupit tak více zařízení pro více žáků, případně si díky aktivitě sestavit mobilní učebnu. O konkrétních možnostech nákupu HW vybavení (tabletů/notebooků) píše na svém blogu například ředitel Edukační laboratoře Michal Orság (https://michalorsag.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659085). Aktivita nezůstává pouze u samotného vybavení, ale nabízí pedagogům hotové a ve výuce ověřené scénáře s možnostmi jejich využití. Další podporu digitální gramotnosti a informatického myšlení je možné využít v různých typech spolupráce pedagogů, spolupráce s odborníkem, ICT technikem nebo prostřednictvím DVPP. Šablony umožňují také realizaci zásadních aktivit komunikace (nejen) digitálních témat s rodiči žáků. Výzva nabízí různorodou podporu rozvoje digitálních kompetencí jak pro učitele, kteří s použitím ICT ve výuce mají zkušenosti a chtějí s ním sami aktivně pracovat, tak pro ty, kteří s použitím ICT ve výuce teprve začínají a potřebují více pomoci.

Tato aktivita bude nabídnuta i středním a vyšším odborným školám ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II, jejíž vyhlášení se plánuje na konec roku 2018. Ostatními aktivitami na podporu ICT byly SŠ a VOŠ již podpořeny ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I. Pořízení ICT vybavení je dále možné prostřednictvím dalších výzev OP VVV, například výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II či Implementace krajských akčních plánů I.

OP VVV

Nahrávám...
Nahrávám...