dnes je 16.6.2024

Input:

Obsah vzdělávání v MŠ - Lex Ukrajina

6.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.17
Obsah vzdělávání v MŠ – Lex Ukrajina

Mgr. Lenka Polášková

Při vzdělávání dítěte, které je cizincem, ředitel mateřské školy, za účelem adaptace této osoby na vzdělávání podle školského zákona, může po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb dítěte. Vhodný vzdělávací obsah podle potřeb dítěte mateřské školy nemusí být v souladu RVP PV.

Možnost úpravy obsahu vzdělávání na nezbytně nutnou dobu slouží k adaptaci dítěte. Na vzdělávání podle českého školského zákona, tedy zejména k osvojení si základů českého jazyka tak, aby se cizinec mohl zapojit do běžného vzdělávání v českém jazyce. Vedle úpravy obsahu vzdělávání má cizinec v mateřské škole (po dobu povinného předškolního vzdělávání) nárok na jazykovou přípravu.

POZOR: Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření cizince ve školském poradenském zařízení!

Teprve pokud tato opatření nepostačují, je vhodné situaci dítěte konzultovat se školským poradenským zařízením, případně realizovat odbornou diagnostiku.

V případě přijetí dětí cizinců, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mateřská škola poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro skupiny od 4 dětí podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb. V případě menšího počtu dětí cizinců než 4 se podle RVP pro předškolní vzdělávání jazyková podpora poskytuje průběžně v rámci dne.

Z důvodu přijetí dítěte s nedostatečnou znalostí českého jazyka není nutné měnit školní vzdělávací program, pokud je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání platným od 1. 9. 2021, kde je nově začleněna část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Rámcový

Nahrávám...
Nahrávám...