dnes je 18.4.2024

Input:

O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem

10.7.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzev bylo podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností. Šablony pomohou školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školní asistenty, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, případně chůvy (pouze v mateřských školách). Důležitými oblastmi podpory byly také usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem).  

„Více než 75% mateřských a základních škol v České republice předložilo svou žádost o podporu do první vlny výzev na šablony pro MŠ a ZŠ. Podotýkám, že finanční prostředky v těchto výzvách putují přímo do českých škol, pokrývají aktuální potřeby regionálního školství a vedou tak k jeho zkvalitňování. Druhou vlnu šablon se chystáme spustit přibližně za půl roku,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ bylo

Nahrávám...
Nahrávám...