dnes je 10.12.2023

Input:

Novela zákoníku práce zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se ruší zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

15.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8
Novela zákoníku práce zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se ruší zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

JUDr. Hana Poláková

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Hlavním cílem novely zákoníku práce zákonem č. 205/2015 Sb. bylo zejména navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, která byla obsažena dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do jedenácté části zákoníku práce, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Došlo i k přizpůsobení pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku. Důsledkem je i zrušení dosud neúčinného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Podle ustanovení § 248–271u ZP zůstává právní úprava problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnanec, který jedná jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a zejména na jeho odpovědnost a jenž při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi utrpí újmu na zdraví, má právo na adekvátní náhradu, bez ohledu na skutečnost, zda zaměstnavatel dodržel své povinnosti. Právní úprava je doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody i pro zaměstnance, kterým tato škoda vznikne nejen při výkonu práce na základě

Nahrávám...
Nahrávám...