dnes je 24.9.2023

Input:

Novela školského zákona - povinné distanční vzdělávání

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.3
Novela školského zákona - povinné distanční vzdělávání

JUDr. Hana Poláková

Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020. Jak se tedy dotkne činnosti škol?

Odborná pedagogická veřejnost pečlivě sledovala dění týkající se návrhu novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) reagovalo na situaci vzniklou vyhlášením nouzového stavu v prvním pololetí tohoto kalendářního roku a kterým mimo jiné došlo k omezení přítomnosti žáků při vzdělávání.

Ministerstvo muselo konstatovat, že právní předpisy neřeší možnost operativního řešení způsobu konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, pokud je vyhlášen krizový stav podle krizového zákona, nebo je nařízeno jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo příslušné krajské hygienické stanice, které znemožní nebo omezí přítomnost žáků nebo studentů ve školách.

Na základě nových zkušeností s epidemiologickou situací ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 považuje ministerstvo za nezbytné jednoznačně ve školském zákoně upravit pravidla pro distanční výuku pro případ možného opakování situace. Jde zejména o nastavení povinnosti školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku pro děti, žáky a studenty, pro které je vzdělávání povinné.

Výsledkem této snahy řešit situaci pro další období byl vládní návrh novely školského zákona předložený Poslanecké sněmovně 17.8.2020. Návrh byl projednáván jako tisk 972/0. Předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze, což znamená, že návrh zákona byl projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení. 2. a 3. čtení pak proběhlo 19.8.2020 na 57. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl schválen. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu hned 19.8.2020. Senát návrh projednal hned následující den 20.8.2020 na své 26. schůzi. I Senát návrh novely školského zákona schválil. Zákon byl následně doručen 21.8.2020 k podpisu prezidentovi a ten ho v tentýž den podepsal.

Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020. Jak se tedy dotkne činnosti škol?

Změny ve školním zákoně podle novely

Novela školského zákona rozšiřuje Společná ustanovení o nové ustanovení § 184a, které upravuje Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Ustanovení řeší situaci, kdy je vyhlášeno krizové opatření podle krizového zákona, nařízeno mimořádné opatření podle zvláštního zákona, anebo je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole. Týkat se to tedy bude základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. V takto vymezených případech je škola povinna dotčeným žákům a studentům poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Ustanovení řeší stejným způsobem i situaci v mateřské škole, kdy není možná přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo odloučeného pracoviště nebo nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti. I mateřská škola bude muset dotčeným dětem poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

První otázka, která ředitele škol a jejich učitele napadne, je, co znamená vzdělávání podle RVP a ŠVP v míře odpovídající okolnostem. Co ještě před Českou školní inspekcí obhájí. V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavázalo vydat v co možná nejkratší době metodiku distančního vzdělávání, která na tuto zásadní otázku dá odpověď. Navrhováno dokonce bylo, aby takovéto distanční vzdělávání bylo upraveno prováděcím předpisem. Na základě hlasování o pozměňovacích návrzích nakonec zůstalo pouze u metodiky. Své si k tomu určitě řekne i Česká školní inspekce ve svých materiálech na podporu práce škol.

Vedle povinnosti školy děti, žáky a studenty vzdělávat se uzákoňuje i povinnost dětí, žáků a studentů se distančním způsobem vzdělávat s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pro které zůstává jejich

Nahrávám...
Nahrávám...