dnes je 23.5.2024

Input:

Nová informatika a zkušenosti s její integrací do výuky

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.52
Nová informatika a zkušenosti s její integrací do výuky

Mgr. Petr Došek

Konečně! Do školy chodí i "Robot". Pravda, někde je vítán s nadšením, jinde s rozvahou a jsou i místa, kde je přijímán s obavou a pohoršením. Jsme totiž národ nejen bratří Čapků, ale také Komenského. Od tereziánských reforem povinně vzděláváni, a proto všichni vzdělávání rozumíme, a tedy můžeme radit. Historie z nás učinila mistry v kritice čehokoli.

A tak emocí kolem nutných změn ve vzdělávání neubývá. Všechny diskuse, ať již laické – ve vesnické hospodě, či odborné – na půdě NPI, mají stejného jmenovatele: změna ve vzdělávání je nutná a neodkladná.

Robot, ozobot, beebot, bluebot, umělá inteligence nebo rozšířená realita přicházejí do škol. S nimi moderně smýšlející pedagožka s aprobací na každý předmět – nová informatika. Od září 2025 bude muset být i v té nejmenší české školičce.

Nutnost změny

Nová informatika ale vlastně není nová. Je nová ve školství. Digitalizace s námi žije v symbióze a nikoho nepřekvapuje. Žáci ji vnímají jako samozřejmost a přirozenost, a proto je nutností pracovat s digitálními nástroji. Přiznejme si, někdy se my kantoři cítíme ve světě dětí jako Alenka v říši divů. Takže vlastně žádná revoluce, ale přirozený vývoj. Školství se tak trochu pozapomnělo za vývojem společnosti. Změna je nutná a s ní související nevyhnutelná revize RVP. S tím souvisí mnoho otázek: jak se má kurikulum změnit, kolik učit cizích jazyků, má být učivo pro všechny žáky stejné nebo ho dělit na jádrové a rozvíjející, je potřeba psát na papír nebo do tabletu, budou žáci 9. ročníků podstupovat závěrečnou výstupovou zkoušku? Experti se neshodnou, rozhodnutí se odkládá! Školy, poraďte si.

Digitální kompetence

Přesto všechno je jedno víc než jisté. Jednou ze zásadních klíčových kompetencí je kompetence digitální. Tedy práce s digitálními nástroji, tvoření digitálních výstupů, bezpečný pohyb v kybernetickém prostoru, nadhled a orientace v digitálním prostředí. Zdůrazňovat, že digitální technologie ovlivňují náš každodenní profesní i občanský život, zábavu, zajišťování potřeb, kontakt s jinými lidmi, zdravotnictví, dopravu, politiku, sdílené služby, sport, právo, etické otázky, kriminalitu, válečné konflikty... Mluvíme o všudypřítomnosti digitálních technologií.

Škola není a nemůže být izolovaná. Proto v mnoha školách již proběhla tzv. malá revize RVP. Tyto školy zachytily pocovidovou vlnu a snaží se vytěžit ze zkušeností získaných v nelehké době distanční výuky, která se bez digitalizace neobešla. I naše škola se vydala touto cestou.

Charakteristika ZŠ Velvary

Jsme tradiční spádovou školou ve Středočeském kraji, s historií starší víc jak 130 let. Téměř šest set žáků k nám dochází ze 34 sídel z blízkého i vzdáleného okolí a vzdělávají se ve 27 třídách. Inkluze nás nijak nestraší, ale přiznáváme, že nám práce s žáky s podpůrnými opatřeními vzdělávání nezjednodušuje. Takových žáků máme téměř 22 %, proto ve škole pracuje 26 asistentů pedagoga. Celkově pedagogický sbor čítá sedmdesát pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají také žáky s OMJ.

Kromě inkluze a digitálních technologií nám leží na srdci výuka jazyků, wellbeing a mezinárodní spolupráce. Lhostejné nám nejsou ani matematická a čtenářská gramotnost. Bohužel především v té čtenářské nedosahujeme uspokojivých výsledků.

Na čem budeme informatiku učit

Nové učebny a koncová zařízení

Tato zásadní otázka se objevila s uvědoměním si nutnosti kvalitního technického zázemí, které souvisí nejen s nárůstem počtu hodin informatiky, ale i s nutností jejího začlenění do ostatních hodin.

Zřizovatelem školy je městys s třemi tisíci obyvateli, který zřizuje více školských subjektů. Potýká se s běžnými problémy a rozhodně se nemůže pyšnit nadstandardními daňovými příjmy. Podporuje však školu v projektové činnosti. Ještě před covidem jsme v rámci projektu iROP získali nemalé prostředky (v řádech jednotek milionů korun) na koncová zařízení a kvalitní infrastrukturu. S tím se pojila i daň ve formě vypisování konkurzů na dodavatele a další nepříjemnosti ve formě nekvalitních nabídek. Cena jako rozhodující faktor pro výběr dodavatele není rozhodně zárukou kvality a kompatibility. O to nám šlo především. Další iPady byly pořízeny v rámci tzv. Šablon II.

Na začátku školního roku 2021 jsme do výuky po malé revizi RVP mohli nasadit tři mobilní učebny vybavená iPady a jednou mobilní třídu vybavenou žákovskými notebooky. Zastaralá učebna informatiky s tzv. tenkými klienty se ukázala jako zcela nedostačující. Již během podzimu 2021 byly ze strany vyučujících ostatních předmětů stále větší požadavky na koncová zařízení. Proto jsme vytvořili "specializované" sety tabletů se specifickými aplikacemi vhodnými do jednotlivých skupin předmětů, ale s menším počtem kusů.

Dalším přirozeným krokem bylo ukončení mnohaleté diskuse nad tématem zákazu či povolení používání mobilních telefonů či osobních digitálních zařízení ve škole. Ne, že by shoda mezi nesmiřitelnými tábory příznivců a odmítačů byla jednomyslná, ale metoda BYOD se ukázala v určitých situacích jako praktická. Např. v hodině matematiky není nic jednoduššího než promítnout žákům, kteří splnili zadaný úkol, QR kód cvičení ze Školy s nadhledem (https://www.skolasnadhledem.cz) a doporučit jim práci na vlastních mobilech. Jak se však ukázalo, žák je vždy připraven a je o krok před učitelem. Byly zaznamenány dokonce "skandální" případy zapomenutí mobilního telefonu u žáků 9. ročníku!

Kdo napíše nové ŠVP

Jakmile se něco mění, vyvolává to obavy, nejistotu, nestabilitu. Můžete se bát a stěžovat si. Nikdo nechce pracovat v diskomfortu. Naše ŠVP bylo doplňováno několika dodatky a úpravami. Je pravděpodobné, že kromě koordinátorky ŠVP, která ho před několika lety spolu se svým týmem za velkého skřípání zubů a proklínání vedení školy vkládala do InspISu, jej nikdo nečetl. Navíc migrace kantorů znamená nebezpečí stále nižšího povědomí o celkovém obsahu ŠVP. Takže se to vlastně hodí (neodvažuji se však odhadnout, kolik kolegů by se pod toto tvrzení podepsalo). Vedení

Nahrávám...
Nahrávám...