dnes je 22.5.2024

Input:

Neoblíbené technické obory představují budoucnost. Jejich atraktivitu zvyšuje úroveň vybavení učeben

30.6.2021, Zdroj: BEAUFORT s.r.o. (https://www.beaufortcz.cz/cs/)

Poslední rok se veškeré vzdělávání přesunulo z učeben do domácností, kde žáci a studenti plní úkoly zadávané distančně, což má fatální dopad mimo jiné i na technické a učňovské obory. Dle odborníků je kvalitní praktická výuka v moderně vybaveném prostředí jedním z faktorů, který láká nové zájemce k těmto dlouhodobě méně atraktivním oborům. Vyučující technických oborů se shodují, že například um elektrotechniků bude v budoucnosti velmi žádoucí a je tedy potřeba výuku zatraktivnit a připravit studenty na výzvy reálného světa.

„Nové přístroje a zařízení budou pracovat za nás, ale stále bude potřeba někoho, kdo by je opravoval, diagnostikoval a sestavoval,“ říká Vlastimil Steiner, učitel odborného výcviku oboru mechanik elektronik na Středním odborném učilišti Ohradní v Praze.

O technické obory je dlouhodobě mezi uchazeči nevelký zájem. Podle Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR evidují nárůst zájmu o tyto obory střední a odborné školy, které se aktivně snaží jejich atraktivitu zvyšovat. „V posledních letech zaznamenávají střední odborné školy velice mírný nárůst zájmu mládeže o obory. Jde ale zejména o vysoce aktivní školy, které pořádají dny otevřených dveří, soutěže učňů, které pak propagují v regionálních denících, nabízejí stipendia a různé příspěvky a investují rovněž do moderního vybavení školy,“ říká Eva Svobodová z Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

S tím souhlasí i Jaroslava Škoudlilová, ze Střední školy technické v Mostě, podle které je úroveň praktické výuky a s ní souvisejícího vybavení pro přilákání zájemců klíčová. „Praktická výuka je daleko zábavnější, žáci nemusí jen sedět a poslouchat co říká učitel, aktivně se zapojují do výuky, sami se snaží přijít na správné řešení. I žáci, které běžná výuka nebaví, se zapojují a mají radost, když samostatně přijdou na správné řešení.  Je však potřeba pracovat s moderním vybavením, které je odpovídající dnešní době. Všechny školy v našem kraji se snaží technické vybavení škol stále zlepšovat. Limitem jsou jen finance, které mají školy k dispozici,“ říká Jaroslava Škoudlilová.

Škola hrou

Mnohé odborné školy se

Nahrávám...
Nahrávám...